จะจัดทำแบบทดสอบพร้อมคำถามแยกเฉพาะได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มคำถามของคุณเองลงในแบบทดสอบได้ คุณสามารถจัดทำคำถามสำหรับแบบทดสอบแบบต่าง ๆ ได้ คุณสามารถเพิ่มคำถามเป็นข้อ ๆ ลงในกลุ่มคำถามได้

เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยัง Rich Content Editor จากแบบทดสอบ ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Uploaded Media ใน ไฟล์บทเรียน และปรับค่าเริ่มต้นเป็นสถานะซ่อนไว้ ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ได้เมื่อมีการเผยแพร่แบบทดสอบดังกล่าวให้กับตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลไฟล์

หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานตัวเลือก ปรับค่าเริ่มต้นเป็นแบบทดสอบใหม่ (Default to New Quizzes) คุณจะไม่สามารถจัดทำแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ใหม่ได้ ทั้งนี้ แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ยังสามารถแก้ไข นำเข้าและโอนย้ายไปแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกแบบทดสอบใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) [1]

จัดทำแบบทดสอบคลาสสิคโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) [2]

บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ (Remember my choice for this course) [3]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [4]

หมายเหตุ: 

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากแท็บ รายละเอียด ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ [1] จาก Rich Content Editor [2] ให้นำเสนอแบบทดสอบของคุณที่มีข้อความกำหนดรูปแบบแล้ว หรือภาพ วิดีโอและตัวอย่างสมการทางคณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแสดงความเห็นในสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลแนะนำแบบทดสอบของคุณ

กรอกรายละเอียดที่เหลือของแบบทดสอบ [3]

เพิ่มคำถาม

เพิ่มคำถาม

คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] จัดทำคำถามข้อใหม่เองโดยคลิกปุ่ม คำถามใหม่ (New Question) [2]

ตั้งชื่อคำถามแบบทดสอบ

คำถามในแบบทดสอบจะไม่มีการกำหนดตัวเลขอัตโนมัติให้กับผู้สอน หากต้องการเพิ่มชื่อกำหนดเองให้กับคำถามของคุณ ให้กรอกชื่อในฟิลด์ข้อความสำหรับคำถาม ชื่อกำหนดเองสามารถช่วยให้คุณหาคำถามสำหรับแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าคำถามจะชื่ออะไร ผู้เรียนจะเห็นคำถามตามลำดับตัวเลข (เช่น ข้อที่ 1 ข้อที่ 2)

เลือกประเภทคำถาม

เลือกประเภทคำถาม

ในเมนูแสดงรายการประเภทคำถาม คุณสามารถจัดทำคำถามสำหรับแบบทดสอบประเภทต่อไปนี้

 

คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนเพื่อจัดทำคำถามในแบบทดสอบได้ เช่น การเชื่อมโยงภาพแผนผัง

กำหนดค่าคะแนน

กำหนดค่าคะแนน

หากต้องการกำหนดค่าคะแนนสำหรับคำถาม ให้กรอกคะแนนในฟิลด์ คะแนน (pts)

หมายเหตุ: ค่าคะแนนแบบทดสอบรองรับทศนิยมสูงสุดสองหลัก การกรอกทศนิยมมากกว่าสองหลักจะถูกปัดเศษเป็นค่าคะแนนในหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด

อัพเดตคำถาม

อัพเดตคำถาม

หากต้องการบันทึกคำถามของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม อัพเดตคำถาม (Update Question)

ดูคำถาม

ดูคำถาม

ดูคำถามในแบบทดสอบของคุณ หากต้องการดูรายละเอียดคำถาม ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมาย แสดงรายละเอียดคำถาม (Show Question Details)

หมายเหตุ: ไม่มีรายละเอียดคำถามจัดไว้ให้ในแบบทดสอบที่มีคำถามมากกว่า 25 ข้อ

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกผลงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เพื่อดูว่าผู้เรียนใดที่จะเห็นเมื่อทำแบบทดสอบ หากการแสดงตัวอย่างแสดงแบบทดสอบในรูปแบบที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หลังการเผยแพร่ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน