จะเลิกทำบุ๊กมาร์กแถวคำถามในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถลบแถวคำถาม (Question Banks) ที่ทำบุ๊กมาร์กไว้ได้ง่าย ๆ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

จัดการแถวคำถาม

จัดการแถวคำถาม

คลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ จัดการแถวคำถาม (Manage Question Banks) [2]

เลิกทำบุ๊กมาร์กแถวคำถาม

เลิกทำบุ๊กมาร์กแถวคำถาม

คลิกที่ไอคอนบุ๊กมาร์ก

ตรวจสอบแถวคำถามที่ไม่ได้ทำบุ๊กมาร์ก

ตรวจสอบแถวคำถามที่ไม่ได้ทำบุ๊กมาร์ก

ตรวจสอบแถวคำถาม (Verify the Question Bank) จะไม่มีการทำบุ๊กมาร์กอีกต่อไป