จะแก้ไขชื่อเพจในบทเรียนได้อย่างไร

บางครั้งคุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อเพจ บทเรียนนี้จะแสดงขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อเพจ

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เปิดเพจ

คลิกที่ชื่อเพจที่คุณต้องการแก้ไข

แก้ไขเพจ

แก้ไขเพจ

คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)

เปลี่ยนชื่อเพจ

แก้ไขชื่อเพจ

บันทึกเพจ

บันทึกเพจ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูเพจ

ดูชื่อเพจใหม่ด้านบนของเพจ