ฉันจะใช้รูปแบบการให้เกรดในบทเรียนได้อย่างไร

รูปแบบการให้เกรดเป็นชุดเกณฑ์พิจารณาที่ชี้วัดระดับความสำเร็จต่าง ๆ ภายในบทเรียน รูปแบบการให้เกรดระดับบทเรียนเป็นรูปแบบการให้เกรดที่คุณสามารถจัดทำและเปิดใช้งานสำหรับบทเรียนหรือภารกิจ รูปแบบการให้เกรดระดับบทเรียนเป็นรูปแบบการให้เกรดที่จัดทำโดยสถาบันของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้กับบทเรียนหรือภารกิจ หากไม่มีรูปแบบการให้เกรด คะแนนจะไม่มีการประเมินกับมาตรฐานใดเป็นการเฉพาะ

คุณสามารถเปิดใช้รูปแบบการให้เกรดที่จัดทำโดยสถาบันของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปแบบการให้เกรดใหม่สำหรับทเรียนของคุณ และสามารถดูและจัดการรูปแบบการให้เกรดได้ตามต้องการ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับรูปแบบการให้เกรด (Grading Schemes)

รูปแบบการให้เกรดส่วนกลาง

รูปแบบการให้เกรดจะกำหนดตามคำแนะนำและช่วงเปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวข้อง และแต่ละช่วงเปอร์เซ็นต์จะมีชื่อกำหนดไว้เฉพาะ คุณสามารถจัดทำรูปแบบการให้เกรดได้ทุกประเภทโดยแก้ไขชื่อและช่วงเปอร์เซ็นต์ เมื่อเปิดใช้รูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน รูปแบบการให้เกรดจะถูกนำไปปรับใช้กับเกรดสรุปของผู้เรียนนอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์รวม

หมายเหตุ:

  • รูปแบบการให้เกรดรองรับทศนิยมสองตัวเท่านั้น
  • คะแนนที่อนุญาตให้ใช้ในสมุดบันทึกเกรดคือคะแนนที่ระบุรายละเอียดไว้ในรูปแบบการให้เกรด
  • รายการสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในรูปแบบการให้เกรดจะเปลี่ยนกลับไปเป็นไอคอนซึ่งแสดงว่าผลงานจัดส่งต้องการการให้เกรด รายการสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) บางรายการไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบการให้เกรดได้ ขึ้นอยู่กับเกรดจัดแสดงของภารกิจ

เกรดแบบตัวอักษร

เกรดแบบตัวอักษรคือเกรดแบบดั้งเดิมที่สุดของรูปแบบการให้เกรดและเป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับรูปแบบการให้เกรดใหม่ เฉพาะคะแนนที่รองรับเท่านั้นที่ใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำรูปแบบการให้เกรดแบบตัวอักษรที่มีค่าเป็น A, B และ C เท่านั้น คุณจะไม่สามารถกรอกคะแนนที่เป็น A- หรือ B+ ได้

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้เกรดเพื่อประเมินผลงานจะอ้างอิงตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะคะแนนที่รองรับเท่านั้นที่ใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำรูปแบบการให้เกรดแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โดยมีค่าเป็น ยอดเยี่ยม (Excellent) และ แย่ (Poor), เท่านั้น คุณจะไม่สามารถกรอกคะแนนเป็น ดี (Good) ได้

คะแนน

คะแนน

รูปแบบการให้เกรดแบบคะแนนจะพิจารณาจากชุดคะแนนในช่วงที่กำหนด หากรูปแบบการให้เกรดบทเรียนเป็นแบบใช้คะแนน ยอดรวมและคะแนนสรุป (Final Score) ของกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) จะแสดงคำแนะนำสำหรับเครื่องมือของคะแนนดิบที่ได้และคะแนนรวม จากเซลล์สมุดบันทึกเกรด คะแนนจะแสดงคะแนนเป็นช่วงเศษส่วน

หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ การบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) ไว้สำหรับสถาบันและบทเรียนใช้รูปแบบการให้เกรดแบบใช้คะแนน ผู้สอนจะสามารถบอกล้างเกรดโดยใช้เกรดแบบตัวอักษรเท่านั้น

รูปแบบการให้เกรดบทเรียน

รูปแบบการให้เกรดบทเรียน

เมื่อเปิดใช้รูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน รูปแบบการให้เกรดจะถูกนำไปปรับใช้กับเกรดสรุปของผู้เรียนนอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์รวม เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานรูปแบบการให้เกรดบทเรียน

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถดูผลลัพธ์ของรูปแบบการให้เกรดได้ในเพจเกรด (Grades) ของตน

รูปแบบการให้เกรดภารกิจ

รูปแบบการให้เกรดภารกิจ

รูปแบบการให้เกรดสามารถนำไปปรับใช้กับภารกิจแต่ละภารกิจโดยเฉพาะได้ ภารกิจแต่ละภารกิจประกอบด้วยฟิลด์ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีแสดงเกรดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และในเพจเกรด (Grades) ของผู้เรียน เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานรูปแบบการให้เกรดภารกิจ

สำหรับรูปแบบการให้เกรดแบบตัวอักษร, คุณสามารถกรอกคะแนนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ขึ้นอยู่กับประเภทการแสดงภารกิจ:

  • คุณสามารถกรอกเกรดเป็นคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ตามประเภทภารกิจ ตัวอย่างเช่น หากภารกิจมีค่า 10 คะแนนและผู้เรียนได้ 9 คะแนน คุณสามารถกรอก 9 คะแนนหรือ 90% (ซึ่งเป็นการแสดงเกรดที่กำหนดไว้ในช่วงเปอร์เซ็นต์)
  • หากการแสดงเกรดภารกิจกำหนดไว้โดยเฉพาะเป็น เกรดแบบตัวอักษร (Letter Grade) คุณยังสามารถกรอกเกรดแบบตัวอักษรได้โดยตรง เช่น A-

สำหรับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ (Performance), คุณสามารถกรอกคะแนนในสมุดบันทึกเกรด (Grades) จากคะแนน เปอร์เซ็นต์หรือค่าผลสัมฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น หากภารกิจมีค่า 10 คะแนนและผู้เรียนได้ 9 คะแนน คุณสามารถกรอก 9 คะแนนหรือ 90% (ซึ่งเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ในช่วงเปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกค่าผลส้มฤทธิ์ได้โดยตรง

หมายเหตุ: รูปแบบการให้เกรดใช้ไม่ได้กับคอลัมน์กลุ่มภารกิจ (Assignment Group) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

มุมมองผู้เรียน

ในเพจเกรด (Grades) ผู้เรียนสามารถดูเกรดของตนเองที่แสดงทั้งคะแนนที่ได้รับและรูปแบบการให้เกรดที่เกี่ยวข้อง