ฉันจะดูฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar) เพื่อบอกรับปฏิทินจากภายนอกในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar) จะอยู่ที่แถบรายการด้านข้างของปฏิทินของคุณ คุณสามารถนำเข้า URL ฟีด iCal ลงในแอพปฏิทินใดก็ได้ที่รองรับฟอร์แมต iCal เช่น Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, และ Yahoo Calendar นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดฟีดปฏิทินเป็นไฟล์ ICS และนำเข้าเป็นข้อมูลปฏิทินจากภายนอก ฟีดปฏิทินจะมีกิจกรรมและภารกิจจากปฏิทินใน Canvas ของคุณทั้งหมด

หมายเหตุ:

  • กิจกรรมในอนาคตสูงสุดถึง 366 วันข้างหน้า และกิจกรรมในอดีตภายใน 30 วัน จะรวมอยู่ด้วยเมื่อส่งออกปฏิทิน Canvas ไปยังโปรแกรมปฏิทินอื่น ฟีดปฏิทินจะมีรายการมากถึง 1,000 รายการ
  • ผู้เรียนจะไม่เห็นรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ในฟีด iCal ของปฏิทิน (Calendar) ของตน
  • หลังจากที่คุณนำเข้าฟีดข้อมูลปฏิทินและลงทะเบียนบทเรียนใหม่ คุณจะต้องนำเข้าฟีดข้อมูลปฏิทินของคุณใหม่เพื่อให้ครอบคลุมปฏิทินของบทเรียนใหม่

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เปิดฟีดปฏิทิน

เปิดฟีดปฏิทิน

คลิกที่ลิงค์ ฟีดปฏิทิน (Calendar Feed)

คัดลอกฟีดปฏิทิน

คัดลอกฟีดปฏิทิน

คัดลอกลิงค์โดยคัดลอกข้อความจากฟิลด์ URL [1]

ดาวน์โหลดฟีดข้อมูลเป็นไฟล์ ICS โดยคลิกที่ลิงค์ คลิกเพื่อดูฟีดข้อมูลปฏิทิน (Click to view Calendar Feed) [2]

สมัครบริการปฏิทินจากภายนอกโดยวาง URL หรือนำเข้าไฟล์ ICS