ฉันจะแสดงความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนใน SpeedGrader ได้อย่างไร

คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เรียนของคุณได้โดยใช้ข้อความ ไฟล์แนบข้อมูลวิดีโอหรือเสียง

ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจยังแสดงเป็นชุดข้อมูลใหม่ใน การพูดคุย (Conversations)

หากผู้เรียนของคุณส่งภารกิจการเขียนและคุณต้องการแสดงความเห็นในเอกสาร สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ Canvas DocViewer ได้จาก SpeedGrader ผู้เรียนสามารถดูความเห็น DocViewer ได้จากหน้ารายละเอียดผลงานจัดส่ง (Submissions Details)

หมายเหตุ:

  • หากคุณกรอกคะแนนภารกิจ คะแนนจะถูกส่งไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสืบค้นไปยังผลงานจัดส่งใหม่ใน SpeedGrader อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจจะต้องถูกส่งด้วยตนเองก่อนจึงจะสามารถดูได้โดยผู้เรียน
  • เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะไม่สามารถสืบค้นเกรดภารกิจและความเห็นจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการให้เกรด ให้เลือกนโยบายการโพสต์ด้วยตนเองสำหรับภารกิจดีงกล่าว

เปิด SpeedGrader

เปิด SpeedGrader

เปิด SpeedGrader จากภารกิจ การพูดคุยที่มีการให้เกรดหรือแบบทดสอบ

เปิดผลงานจัดส่งของผู้เรียน

เปิดผลงานจัดส่งของผู้เรียน

ใช้ รายชื่อผู้เรียน เพื่อระบุผลงานจัดส่งของผู้เรียน

เลือกผลงานจัดส่ง

เดสก์ทอป

หากผู้เรียนจัดส่งภารกิจหลายครั้ง คุณสามารถเลือกได้ว่าผลงานจัดส่งใดที่จะดูและเพิ่มข้อเสนอแนะ เลือกผลงานจัดส่งโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ผลงานจัดส่งที่จะดู (Submission to view) แล้วเลือกผลงานจัดส่ง ผลงานจัดส่งจะเรียงจากวันที่ที่จัดส่ง

ดูความเห็น

ดูความเห็น

จากหัวข้อ ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจ (Assignment Comments) คุณสามารถโพสต์ความเห็นไปยังผู้เรียนได้ [1] ความเห็นใด ๆ ที่ผู้เรียนทำไว้จะปรากฏในกลุ่มย่อยนี้ด้วย

หมายเหตุ: หากภารกิจได้รับการรองรับโดย สว่นการปรับปรุงภารกิจ (Assignment Enhancements) หัวข้อ ความเห็นสำหรับภารกิจ (Assignment Comments) อาจปรากฏขึ้นเป็น ความเห็นสำหรับการดำเนินการนี้ (Comments for this Attempt)

ดูความคิดเห็นภารกิจกลุ่ม

ดูความคิดเห็นภารกิจกลุ่ม

ความเห็นเกี่ยวกับการจัดส่งของกลุ่มที่ไม่ได้มีการให้เกรดเป็นรายบุคคลจะถูกส่งไปยังทั้งกลุ่ม [1]

ภารกิจกลุ่มที่มีการให้เกรดแบบรายบุคคลจะมีตัวเลือกการแสดงความเห็น ส่งความเห็นของคุณไปยังผู้เรียนหนึ่งคนในกลุ่มโดยเลือก ส่งความเห็นไปยังผู้เรียนนี้เท่านั้น (Send comment to this student only) [2] ส่งความเห็นของคุณไปยังทั้งหมดในกลุ่มโดยเลือก ส่งความเห็นไปยังทั้งกลุ่ม (Send comment to the whole group) [3]

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจไม่สามารถดูความเห็นในภารกิจของกลุ่มได้หากตนเองไม่ได้รับการจัดสรรไปยังกลุ่ม และหากภารกิจไม่ได้กำหนดค่าสำหรับให้เกรดผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถดูความเห็นเหล่านี้ได้จากเพจ เกรด (Grades)

เพิ่มความคิดเห็นแบบข้อความ

เพิ่มความคิดเห็นแบบข้อความ

เพิ่มความเห็นไปยังภารกิจ โดยกรอกข้อความในฟิลด์ เพิ่มความเห็น (Add a Comment) [1]

ใช้ความเห็นจากไลบรารี่ความเห็น (Comment Library), โดยคลิกที่ไอคอนไลบรารี่ความเห็น [2]

ขยายขนาดฟิลด์ความเห็น โดยคลิกและลากตรงมุมของกล่องข้อความ[3]

เพิ่มความคิดเห็นแบบไฟล์

เพิ่มความคิดเห็นแบบไฟล์

แนบไฟล์ไปยังความเห็นโดยคลิกที่ไอคอนแนบ

เพิ่มความเห็นแบบสื่อมีเดีย

เพิ่มความเห็นแบบสื่อมีเดีย

บันทึกวิดีโอหรือความเห็นแบบเสียงโดยคลิกที่ไอคอนสื่อ

ใช้การตรวจจำคำพูดของ Chrome

ใช้การตรวจจำคำพูดของ Chrome

หากคุณกำลังใช้ Chrome คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจจำคำพูดเพื่อแสดงความเห็น

เพิ่มอีโมจิ

เพิ่มอีโมจิ

หากเปิดใช้งานไว้โดยสถาบันของคุณ คุณสามารถเพิ่มอีโมจิไปยังความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง

เลือกอีโมจิโดยคลิกที่เมนูอีโมจิ [1]

ใช้งานอีโมจิที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยคลิกที่อีโมจิจากเมนูที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ [2]

ดูคำเตือนความเห็นที่ไม่ได้โพสต์

ดูคำเตือนความเห็นที่ไม่ได้โพสต์

ขณะจัดทำความเห็นแบบตัวอักษร มีเดียหรือแบบเสียง และพยายามเลื่อนรายการไปยังผู้เรียนถัดไปหรือก่อนหน้าในภารกิจ คุณจะได้รับแจ้งว่าความเห็นถูกจัดทำแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์

บันทึกความเห็นเป็นร่างสำหรับจัดส่งโดยคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Proceed) [1]

คุณสามารถเลือกไม่รับแจ้งความเห็นต่าง ๆ ที่ไม่ได้โพสต์โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงอีกสำหรับภารกิจนี้ (Do not show again for this assignment) [2]

หมายเหตุ:

  • ตัวเลือกไม่แสดงคำเตือนจะมีผลกับภารกิจเป็นรายการไป การดูภารกิจอื่นและสืบค้นระหว่างผู้เรียนก่อนโพสต์ความเห็นจะมีการแสดงคำเตือนอยู่ด้วย
  • ตัวเลือกนี้ยังถูกเก็บไว้สำหรับเบราเซอร์แต่ละตัว ดังนั้นการเปิดดูภารกิจในเบราเซอร์ต่าง ๆ กันจะมีการแสดงคำเตือนร่วมด้วย

ดูความเห็นร่าง

ดูความเห็นร่าง

หากคุณออกจากเพจ SpeedGrader หรือดูผลงานจัดส่งของผู้เรียนคนอื่นก่อนส่งความเห็นของคุณ Canvas จะแจ้งให้คุณทราบว่าความเห็นของคุณได้รับการบันทึกเป็นฉบับร่างแล้ว คุณสามารถกลับไปที่ผลงานจัดส่งได้ตลอดเวลาและส่ง [1] หรือลบ [2] ความเห็นฉบับร่าง ผู้เรียนไม่สามารถดูความเห็นได้จนกว่าจะส่ง

ส่งความเห็น

ส่งความเห็น

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

ดูความเห็น

ดูความเห็น

ความเห็นจะถูกจัดเรียงตามลำดับโดยความเห็นที่เก่ากว่าจะปรากฏใกล้ด้านบน [1] และความเห็นที่ใหม่กว่าจะปรากฏที่ด้านล่าง [2]

หมายเหตุ: ความเห็นภายในกล่องการพูดคุย (Discussion) ของ SpeedGrader อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่างเบราเซอร์ของคุณ คุณสามารถใช้แถบเลื่อนภายในกล่องการพูดคุย (Discussion) เพื่อดูความเห็นเพิ่มเติมหรือความเห็นแบบยาว