จะเพิ่มเงื่อนไขไปยังหน่วยการเรียนได้อย่างไร

ขณะเพิ่มเงื่อนไขไปยังหน่วยการเรียน ผู้เรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขที่ระบุภายในหน่วยการเรียนก่อนสามารถกำกับว่าหน่วยการเรียนเสร็จสิ้น คุณอาจกำหนดให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดในหน่วยการเรียน หรือให้ผู้เรียนเลือกหนึ่งรายการในเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนด

คุณไม่สามารถเพิ่มเงื่อนไขได้จนกว่าจะเพิ่มรายการหน่วยการเรียน: คุณสามารถเพิ่มรายการเนื้อหา เช่น ประเภทภารกิจและไฟล์ ข้อความหัวเรื่อง เครื่องมือจากภายนอก และ URL จากภายนอก

คุณสามารถเลือกให้ผู้เรียนสามารถทำตามเงื่อนไขในลำดับที่กำหนด หรือกำหนดให้ต้องศึกษาหน่วยการเรียนตามลำดับ เงื่อนไขในการเข้าสู่รายการหน่วยการเรียนต่าง ๆ ตามลำดับจะเชื่อมโยงกับรายการลำดับที่แสดงในเพจหน่วยการเรียน (Modules) ไม่ใช่ตามลำดับที่แสดงในค่าปรับตั้งหน่วยการเรียน (Module Settings) หากคุณมีหลายรอบดำเนินการสำหรับรายการหน่วยการเรียน คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับแต่ละรายการได้

เงื่อนไขของหน่วยการเรียนจะปรากฏขึ้นตามลำดับในรายการหน่วยการเรียน คุณอาจต้องปรับลำดับรายการหน่วยการเรียนเพื่อให้กำหนดเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง

เงื่อนไขมีตัวเลือกได้สูงสุดห้าตัวเลือกขึ้นอยู่กับประเภทรายการหน่วยการเรียน ได้แก่

  • ดูรายการดังกล่าว (View the item): ผู้เรียนจะต้องดูรายการดังกล่าว
  • กำกับว่าเสร็จสิ้นแล้ว (Mark as done): ผู้เรียนจะต้องกำกับภารกิจหรือเพจว่าเสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าสู่รายการถัดไป ตัวเลือกนี้จะซิงค์ข้อมูลกับแผงข้อมูลมุมมองแบบแสดงรายการของผู้เรียนและระบุรายการสำหรับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้รองรับเฉพาะในกรณีที่รายการภายใต้เงื่อนไขนี้อยู่ในหน่วยการเรียนเดียว ไม่สามารถเพิ่มรายการเดียวกันไปหลายหน่วยการเรียน
  • มีส่วนร่วมในเพจนี้ (Contribute to the page): ผู้เรียนจะต้องโพสต์การตอบกลับไปยังการพูดคุยแบบไม่ให้เกรดหรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาสำหรับเพจ (ผู้เรียนจะต้องได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพจในบทเรียน)
  • ส่งภารกิจดังกล่าว (Submit the assignment): ผู้เรียนจะต้องจัดส่งภารกิจ โพสต์การตอบกลับสำหรับการพูดคุยที่มีการให้เกรดหรือจัดส่งแบบทดสอบ (Canvas ไม่อนุญาตให้คุณกรอกเกรดด้วยตัวเองเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผลงานจัดส่งจะต้องจัดทำโดยผู้เรียน)
  • คะแนนอย่างน้อย (Score at least): ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนผลงานจัดส่งขั้นต่ำ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นโดยคุณสามารถกรอกคะแนนขั้นต่ำที่ผู้เรียนจะต้องทำได้ ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับภารกิจแบบให้เกรดทุกประเภท และจะต้องมีการแจ้งเกรดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปยังหน่วยการเรียนถัดไปได้

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าหน่วยการเรียนที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น และกำหนดให้ผู้เรียนจะต้องผ่านแต่ละหน่วยการเรียนตามลำดับที่กำหนด

หมายเหตุ:

  • หากคุณเลือกกำหนดประเภทเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการเพียงทางเลือกเดียว และคุณต้องการใช้กับรายการที่มีการให้เกรด ภารกิจทั้งหมดพร้อมเกรดในปัจจุบันจะถูกจัดแสดงในสมุดบันทึกเกรด เช่น หากคุณต้องการให้หน่วยการเรียนกำหนดให้ผู้เรียนจัดส่งภารกิจหนึ่งในสามภารกิจ สองภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งจะยังคงถูกพิจารณาในสมุดบันทึกเกรดว่าไม่ได้จัดส่ง คุณสามารถเลือกกำหนดค่าภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งด้วยตัวเองตามความเหมาะสม โดยใช้คุณสมบัติภารกิจที่ระบุความแตกต่างหรือการยกเว้นภารกิจในสมุดบันทึกเกรด
  • ขณะใช้เงื่อนไขในหน่วยการเรียน นโยบายความล่าช้าดังกล่าวจะไม่มีผลกับผู้เรียนในการศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนต่อไป

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

แก้ไขหน่วยการเรียน

ระบุชื่อหน่วยการเรียน จากนั้นคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก [1] เลือกลิงค์ แก้ไข (Edit) [2]

เพิ่มเงื่อนไข

เพิ่มเงื่อนไข

คลิกที่ลิงค์ เพิ่มเงื่อนไข (Add Requirement)

กำหนดประเภทเงื่อนไข

กำหนดประเภทเงื่อนไข

กำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเงื่อนไขทั้งหมดในเพจ แก้ไขเงื่อนไขหน่วยการเรียน (Edit Module Requirements) โดยคลิกที่ตัวเลือก ผู้เรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด (Students must complete all these requirements) [1] กำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเงื่อนไขทั้งหมดตามลำดับที่เกี่ยวข้อง โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย (ผู้เรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขตามลำดับที่เกี่ยวข้อง (Students must move through requirements in sequential order) [2]

กำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเงื่อนไขบางส่วนที่ระบุในเพจ แก้ไขเงื่อนไขหน่วยการเรียน (Edit Module Requirements) โดยคลิกที่ตัวเลือก ผู้เรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขหนึ่งข้อต่อไปนี้ (Student must complete one of these requirements) [3]

หมายเหตุ: ค่าปรับตั้งเงื่อนไขแต่ละข้อจะมีผลกับรายการที่กำหนดและระบุไว้ [4]

จัดการรายการที่กำหนด

จัดการรายการที่กำหนด

ค่าปรับตั้งเงื่อนไขที่เลือกจะมีผลกับรายการที่กำหนดที่ระบุไว้

ตามค่าเริ่มต้น รายการแรกในหน่วยการเรียนจะแสดงรายการที่กำหนดไว้ [1]

เลือกรายการหน่วยการเรียนอื่นโดยคลิกที่ส่วนแสดงรายการ [2]

จัดการวิธีการดำเนินการตามรายการที่กำหนดโดยคลิกที่ส่วนแสดงรายการเงื่อนไขการดำเนินการ [3]

เพิ่มรายการที่กำหนดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเงื่อนไข (Add requirement) [4]

ลบรายการที่กำหนดโดยคลิกที่ไอคอนลบ [5]

หมายเหตุ:

  • หากคุณเลือกให้ผู้เรียนผ่านเงื่อนไขทั้งหมดและต้องการให้ทำภารกิจแต่ละส่วนในหน่วยการเรียน คุณจะต้องเพิ่มรายการหน่วยการเรียนเป็นเงื่อนไข
  • หากคุณรวมรายการเนื้อหาไว้ในหน่วยการเรียนเดียวกันหลายครั้ง คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้สำหรับแต่ละรายการ

 

อัพเดตหน่วยการเรียน

อัพเดตหน่วยการเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตหน่วยการเรียน (Update Module)

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่

หากคุณแก้ไขเงื่อนไขหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนผ่านแล้ว Canvas จะสอบถามว่าคุณต้องการให้ผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนต่อหรือล็อคหน่วยการเรียนใหม่และกำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเงื่อนไขอีกครั้ง

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ล็อคหน่วยการเรียนใหม่ (Re-Lock Modules) [1] เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการต่อโดยไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [2]

ดูเงื่อนไข

ดูประเภทเงื่อนไขของหน่วยการเรียน [1] และรายการที่กำหนดสำหรับหน่วยการเรียน [2]