จะจัดการเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้กับบทเรียนพิมพ์เขียวได้อย่างไร

หากเพจดัชนีเนื้อหาของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียวอยู่ด้วย แสดงว่าบทเรียนของคุณถูกเชื่อมโยงไว้กับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น ออบเจคต์ที่ล็อคไว้อาจประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ สำหรับเนื้อหา คะแนน วันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน คุณลักษณะอาจมีผลกับออบเจคต์บางประเภทหรือทั้งหมด ได้แก่ ภารกิจ การพูดคุย เพจ ไฟล์ และ แบบทดสอบ

ออบเจคต์ที่ล็อคไว้

คุณไม่สามารถจัดการออบเจคต์ใด ๆ ที่ล็อคอยู่ในบทเรียนของคุณ ออบเจคต์ที่ล็อคไว้เป็นการบังคับใช้คุณลักษณะที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณซึ่งอาจรวมไปถึงเนื้อหา ค่าคะแนน วันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถดูคุณลักษณะที่ล็อคไว้ได้โดยดูออบเจคต์ที่ล็อคไว้แยกเฉพาะ

คุณลักษณะของออบเจคต์ที่ล็อคไว้สามารถแก้ไขได้จากบทเรียนพิมพ์เขียวทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงกับคุณลักษณะจะมีผลย้อนหลังกับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ทั้งหมดในบทเรียนของคุณ หากคุณลักษณะมีการแก้ไขในบทเรียนพิมพ์เขียว คุณลักษณะที่ล็อคไว้ในบทเรียนของคุณที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะที่ล็อคไว้ในบทเรียนพิมพ์เขียวจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ไว้ในบทเรียนพิมพ์เขียวและเป็นการบอกล้างบทเรียนของคุณ

ค่าปรับตั้งบทเรียน รวมทั้งส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของการซิงค์บทเรียนพิมพ์เขียว

ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้

คุณสามารถจัดการออบเจคต์ต่าง ๆ ที่ปลดล็อคอยู่ในบทเรียนของคุณ หากคุณแก้ไขออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้ใด ๆ ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้จะไม่ถูกเขียนทับด้วยข้อมูลแก้ไขที่ซิงค์ไว้จากบทเรียนพิมพ์เขียว นอกจากนี้ออบเจคต์ใหม่ที่คุณจัดทำไว้ในบทเรียนของคุณจะไม่มีไอคอนพิมพ์เขียวและไม่สามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว

ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้จากพิมพ์เขียวสามารถล็อคได้ทุกเมื่อ หากคุณเคยลบออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้จากบทเรียนของคุณมาก่อนหน้านี้ ออบเจคต์ที่ถูกล็อคภายหลังในบทเรียนพิมพ์เขียวจะถูกแทนที่ในบทเรียนของคุณ

การจัดการออบเจคต์

บทเรียนนี้แสดงวิธีการดูออบเจคต์จากเพจภารกิจ ออบเจคต์ที่ล็อคและปลดล็อคไว้ยังจะปรากฏขึ้นในเพจ ไฟล์ หน่วยการเรียน เพจ และ แบบทดสอบ ด้วย

จาก หน่วยการเรียน เฉพาะรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะเท่านั้นที่สามารถล็อคได้ คุณสามารถจัดการหน่วยการเรียนและออบเจคต์ที่ล็อคไว้จากในหน่วยการเรียนด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ:

  • หน่วยการเรียนใหม่ ๆ อาจปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของเพจ หน่วยการเรียน หน่วยการเรียนเหล่านี้เป็นหน่วยการเรียนใหม่ที่เพิ่มไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว และถูกซิงค์ไว้กับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้
  • หากคุณจัดเรียงหน่วยการเรียนหรือรายการหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูลซิงค์บทเรียนเพิ่มเติมจะเป็นการอัพเดตหน่วยการเรียนของคุณให้มีโครงสร้างเดียวกันในบทเรียนพิมพ์เขียว หากคุณย้ายรายการหน่วยการเรียนไปยังหน่วยการเรียนอื่น รายการหน่วยการเรียนดังกล่าวจะมีอยู่นหน่วยการเรียนทั้งสองส่วน
  • หากคุณลบหน่วยการเรียนที่จัดทำจากบทเรียนพิมพ์เขียว หน่วยการเรียนดังกล่าวจะไม่ถูกกู้คืนไปในข้อมูลซิงค์บทเรียนเพิ่มเติม
  • หากคุณจัดทำรายการหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูลซิงค์บทเรียนเพิ่มเติมใด ๆ จะยังคงค้างอยู่ในรายการใหม่ของคุณ แต่จะถูกเรียงลำดับใหม่ด้านบนรายการหน่วยการเรียนที่ซิงค์ไว้กับพิมพ์เขียวทั้งหมด

หมายเหตุ:

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังสามารถดูออบเจคต์พิมพ์เขียวได้ในเพจ ไฟล์ หน่วยการเรียน เพจ และ แบบทดสอบ

ดูไอคอนออบเจคต์

ในเพจ ดัชนี คุณจะเห็นสถานะของออบเจคต์แต่ละรายการ รูปสี่เหลี่ยมสีขาวใช้ระบุว่าออบเจคต์ไม่ได้ล็อคไว้ [1] สี่เหลี่ยมพร้อมไอคอนรูปกุญแจให้ระบุว่าออบเจคต์ถูกล็อคไว้ [2] ข้อความที่เลื่อนอยู่เป็นการยืนยันสถานะของออบเจคต์

ดูออบเจคต์ที่ไม่มีไอคอน

เนื้อหาใหม่ที่คุณจัดทำในบทเรียนของคุณจะไม่มีไอคอนพิมพ์เขียวและไม่สามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูสถานะในออบเจคต์แต่ละรายการ

เดสก์ทอป

สถานะพิมพ์เขียวและคุณสมบัติที่ล็อคไว้สามารถเรียกดูได้จากในออบเจคต์แต่ละรายการ ยกเว้นสำหรับ ไฟล์

สถานะไฟล์สามารถดูได้จากเพจดัชนีไฟล์เท่านั้น

ดูออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้

ดูออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้

ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้จะสามารถแก้ไข เผยแพร่และจัดการได้เหมือนกับออบเจคต์อื่น ๆ ของ Canvas ข้อแตกต่างเดียวคือเพจจะกำหนดให้ออบเจคต์เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนพิมพ์เขียว

คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ได้ทุกเมื่อ เนื้อหาที่ปลดล็อคใด ๆ ที่คุณแก้ไขจะไม่ถูกเขียนทับด้วยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ซิงค์ไว้จากบทเรียนพิมพ์เขียว

หมายเหตุ: เนื้อหาใหม่ที่คุณจัดทำในบทเรียนของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียวและจะไม่แสดงสัญลักษณ์พิมพ์เขียว

ดูออบเจคต์ที่ล็อคไว้

ดูออบเจคต์ที่ล็อคไว้

สำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ เพจแต่ละเพจจะแสดงคุณลักษณะที่ล็อคไว้ตามที่กำหนดโดยสถาบันของคุณ

คุณลักษณะที่สามารถล็อคได้ประกอบไปด้วยเนื้อหา (รวมทั้งชื่ออบเจคต์) คะแนน วันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน

แก้ไขออบเจคต์ที่ล็อคไว้

แก้ไขออบเจคต์ที่ล็อคไว้

ขณะแก้ไขเนื้อหาในออบเจคต์ที่ล็อคไว้ คุณลักษณะที่ล็อคไว้จะไม่สามารถแก้ไขได้