จะส่งเพจให้แก่ผู้สอนรายอื่นได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถแชร์เพจแยกเฉพาะในบทเรียนของคุณกับผู้สอนคนอื่น ๆ ในสถาบันของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกเพจเฉพาะไปยังบทเรียนอื่นได้ เมื่อทำการแชร์เพจ ข้อมูลใด ๆ ในเพจดังกล่าว (ภาพ ไฟล์ ฯลฯ) จะถูกรวมอยู่ในไฟล์ที่มีการแชร์ไว้

หมายเหตุ:  

  • แชร์เนื้อหาในบทเรียนโดยจะต้องเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตในการเพิ่ม / แก้ไข / ลบ สำหรับเนื้อหาบทเรียน (Course Content) ไว้
  • เนื้อหาที่แชร์จะไม่นับเป็นโควต้าของบทเรียนหรือผู้ใช้
  • คุณสามารถใช้ ส่งให้กับ (Send to) เพื่อส่งเนื้อหาบทเรียนให้กับตัวเอง

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจทั้งหมด

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เปิดตัวเลือกสำหรับเพจ

ค้นหาเพจที่คุณต้องการส่งให้แก่ผู้ใช้ แล้วคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] เลือกตัวเลือก ส่งให้กับ (Send to...) [2]

เลือกผู้รับ

เลือกผู้รับ

ส่งเพจของคุณให้แก่ผู้สอนอื่นโดยคลิกหรือพิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ ส่งให้กับ (Send to) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อผู้สอนที่จะรับเพจของคุณ [2]

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งเพจไปยังผู้สอนหลาย ๆ คนได้พร้อมกัน

ดูผู้รับ

ดูผู้รับ

คุณสามารถดูผู้รับที่เลือกทั้งหมดได้ในฟิลด์ ส่งให้กับ (Send to) [1] ลบผู้รับโดยคลิกที่ไอคอนลบ [2]

หมายเหตุ: แชร์เพจให้กับตัวเองโดยเพิ่มชื่อของคุณไปยังฟิลด์ ส่งให้กับ (Send to)

ส่งเพจ

ส่งเพจ

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send)

ดูการแจ้งเตือนที่นำส่ง

ดูการแจ้งเตือนที่นำส่ง

Canvas จะแสดงการแจ้งเตือนให้ททราบเมื่อมีการส่งเนื้อหาเสร็จสิ้น

ดูเนื้อหาที่แชร์

ดูเนื้อหาที่แชร์

เมื่อผู้สอนได้รับเนื้อหาที่แชร์ ตราสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นที่ไอคอนบัญชีผู้ใช้ [1] ของผู้ใช้และในลิงค์เนื้อหาที่แชร์ (Shared Content) [2]

เรียนรู้วิธีการจัดการเนื้อหาที่ได้รับ