จะใช้หน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนในฐานะผู้สอน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเป็นหน้าแรกที่ผู้เรียนเห็นเมื่อเปิดบทเรียน หน้าหลัก (Home Page) ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ในบทเรียนได้อย่างไร คุณสามารถปรับแต่งหน้าหลัก (Home Page) เพื่อจัดทำกระบวนงานเฉพาะสำหรับผู้เรียนของคุณ

เพื่อให้คุณทราบวิธีการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนใน Canvas บทเรียนนี้จะใช้บทเรียนที่มีอยู่แล้ว เรียนรู้วิธีการจัดทำบทเรียนใหม่ได้จากบทเรียน จัดทำเชลล์บทเรียนใหม่

หมายเหตุ: หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน คำแนะนำในการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Tutorial) ไว้, เพจในบทเรียน เช่น ภารกิจ (Assignments) และการพูดคุย (Discussions) จะปรับขนาดเต็มความกว้างสูงสุดของเบราเซอร์และลดพื้นที่ว่างในแถบรายการด้านข้างให้เหลือน้อยที่สุด การปรับเปลี่ยนนี่จะมีผลกับผู้ใช้ทุกรายในสถาบันของคุณ

ดูหน้าหลักของบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเกี่ยวโยงกับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1] พื้นที่เนื้อหา [2] และแถบรายการด้านข้าง [3]

หากต้องการดูหน้าหลักของบทเรียนในฐานะผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ:

  • หากคุณดู Canvas ด้วยหน้าจอเล็ก ๆ เนื้อหาในแถบรายการด้านข้างจะจัดตำแหน่งอยู่ชิดด้านล่างสุดของเพจ
  • หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) สามารถเปิดดูได้จากลิงค์ หน้าหลัก (Home) ของส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะมีลิงค์ที่ช่วยให้คุณและผู้เรียนของคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการในบทเรียน ในฐานะผู้สอน คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้แสดงลิงค์อะไรในบทเรียนของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) โดยคลิกที่ไอคอนเมนู ขระเลือกขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ค่าปรับแต่งของคุณจะถูกปรับใช้กับบทเรียนทั้งหมดของคุณ

ดูพื้นที่เนื้อหา

ดูพื้นที่เนื้อหา

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) (และเนื้อหาใน Canvas ทั้งหมด) จะแสดงอยู่ในพื้นที่เนื้อหานี้

เนื้อหาอาจเป็นเพจ หลักสูตร การพูดคุย ประกาศ แบบทดสอบ หรือเนื้อหาที่นำเข้าตามที่กำหนดโดยเค้าโครง หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ [1] หน้าหลัก (Home Page) ของคุณยังอาจถูกกำหนดให้แสดงประกาศล่าสุด ไว้ที่ด้านบนสุดของเพจได้ด้วย [2] เนื้อหายังสามารถแสดง สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream)

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) ยังกำหนดกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่จะแสดงในแถบรายการด้านข้างได้ด้วย

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumbs) จะปรากฏอยู่เหนือพื้นที่เนื้อหาของบทเรียน

ในขณะที่คุณดูเนื้อหาบทเรียนจากหน้าหลัก (Home Page) ของคุณ ตัวบอกตำแหน่งจะทิ้งร่องรอยไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนภายในบทเรียน คุณสามารถตามลิงค์เหล่านี้ย้อนกลับไปยังเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้าได้

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดชื่อเล่นสำหรับบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงชื่อเล่นสำหรับบทเรียนดังกล่าว ไม่เช่นนั้น ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงรหัสบทเรียนแทน

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะทำงานเหมือนกับ แถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล (Dashboard) แต่จะแสดงเฉพาะเนื้อหาสำหรับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ พร้อมกับตัวเลือกเพิ่มเติม

ด้านบนของแถบรายการด้านข้าง [1] จะมีเครื่องมือต่าง ๆ ของบทเรียนสำหรับจัดการบทเรียนของคุณ

ด้านล่างของแถบรายการด้านข้าง [2] จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) นอกเหนือจากหัวข้ออื่น ๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณกำหนดไว้สำหรับหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

ดูเครื่องมือสำหรับบทเรียน

ดูเครื่องมือสำหรับบทเรียน

ในหัวข้อเครื่องมือสำหรับบทเรียนของแถบรายการด้านข้าง คุณสามารถจัดการหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ นอกเหนือจากการดูปุ่มใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่เห็นปุ่ม ดูบทเรียน (View Course) หน้าหลัก (Home Page) คือ สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream)
  • หากคุณมองไม่เห็นปุ่มรายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) แสดงว่าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าของ Canvas ไว้แทน
  • การดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนต้องอาศัยสิทธิ์อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
  • ปุ่ม ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน (View Course Analytics) จะปรากฏขึ้นเป็น ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) หากเปิดใช้งานตัวเลือก บทเรียนใหม่ (New Course) และ ข้อมูลวิเคราะห์ผู้ใช้ (User Analytics) ไว้สำหรับบทเรียน เปิดใช้งานข้อมูลวิเคราะห์ใหม่โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุณสมบัติใช้งานสำหรับบทเรียน

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) เสมอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายการทั้งหมดที่ต้องให้เกรดใน Canvas ไม่ว่าจะครบกำหนดเมื่อใดก็ตาม แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงชื่อภารกิจ จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจ บางภารกิจอาจแสดงวันครบกำหนดหลายวัน รายการต่าง ๆ นั้นจะแสดงอยู่ในหัวข้อนี้เป็นเวลาสี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ภารกิจแบบที่ไม่ได้ให้เกรดหรือไม่ต้องการให้ส่งทางออนไลน์จะแสดงจนถึงวันครบกำหนดเท่านั้น

แถบรายการด้านข้างยังอาจมีหัวข้ออื่น ๆ [2] ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ ตัวเลือกแถบรายการด้านข้างเพิ่มเติม ได้แก่ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) หรือ รายการภารกิจ (Assignment) ปฏิทิน (Calendar) กลุ่มภารกิจ (Assignment Groups) และข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback)

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

แต่ละรายการในหัวข้อนี้จะมีระบุว่าต้องให้เกรดกี่รายการ [1]

หากกลุ่มย่อยใดมีรายการมากกว่าที่แสดง จะมีลิงค์ปรากฏอยู่ใต้รายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูรายการเพิ่มเติมได้ [2]

หากมีมากกว่า 100 รายการในหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) คุณจะต้องลบรายการต่าง ๆ ออกก่อนจึงจะสามารถดูรายการใหม่ได้ หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ให้คลิกที่ไอคอนลบ [3]

หมายเหตุ: เมื่อลบรายการใดออกไปแล้ว จะสามารถกู้คืนรายการนั้นไปยังหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) ได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลงานจัดส่งใหม่สำหรับภารกิจนั้น หรือหากยังต้องมีการให้เกรดผลงานจัดส่งที่มีอยู่ของภารกิจนั้น