ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ได้โดยใช้เมนู ความช่วยเหลือ (Help) เมนู ความช่วยเหลือ (Help) จะจัดทำรายการทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับคุณเกี่ยวกับ Canvas ซึ่งก็จะเป็นไปตามแต่บทบาทผู้ใช้ของคุณ Canvas จะแสดงลิงค์ตามบทบาทในการลงทะเบียนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นผู้เรียน แต่ก็มีบทบาทเป็นผู้สอนอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งบทเรียน เมนู ความช่วยเหลือ (Help) นี้ก็จะแสดงลิงค์ที่มีให้ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอน

บทนี้จะกล่าวถึงลิงค์สำหรับความช่วยเหลือเริ่มต้นที่อาจมีให้อยู่ในเมนู ความช่วยเหลือ (Help) สำหรับสถาบันของคุณ

หมายเหตุ: อาจไม่มีเมนู ความช่วยเหลือ (Help) ให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดความช่วยเหลือ

เปิดความช่วยเหลือ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

ค้นหาคู่มือ Canvas

ค้นหาคู่มือ Canvas

ลิงค์ ค้นหาคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลในเอกสารการใช้งาน Canvas เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ใน Canvas

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ลิงค์ ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำในการจัดทำเนื้อหาบทเรียนใน Canvas

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ลิงค์ คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานคู่มือและทรัพยากรข้อมูลสำหรับการใช้การประชุมทางเว็บในห้องเรียนทางไกลและบทเรียนออนไลน์ อาจไม่มีลิงค์นี้ปรากฏอยู่ในเมนู ความช่วยเหลือ (Help) ของ Canvas ของคุณ

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา

ลิงค์ แจ้งปัญหา (Report a Problem) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ใน Canvas ได้

คุณสามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้นสำหรับคำถามที่คุณมีจากคู่มือ Canvas แต่ถ้าคุณไม่พบคำตอบ คุณสามารถส่งตั๋วรับความช่วยเหลือได้

ส่งตั๋วรับบริการ

ส่งตั๋วรับบริการ

ในฟิลด์หัวเรื่อง (Subject) [1] ให้กรอกหัวเรื่องสำหรับตั๋วรับบริการของคุณ

ในฟิลด์รายละเอียด (Description) [2] ให้อธิบายปัญหาที่คุณพบใน Canvas โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลต่อไปนี้ช่วยให้ทีมงานให้บริการของ Canvas สามารถจัดการข้อสอบถามของคุณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • ลิงค์ไปยังผู้ใช้หรือชื่อและอีเมลของผู้ใช้
 • ลิงค์ไปยังตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 • ข้อมูลสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น
 • ภาพฉายหน้าจอหรือภาพหน้าจอของสิ่งที่เกิดขึ้น
 • ขั้นตอนที่คุณดำเนินการสำหรับทีมงานให้บริการของ Canvas ในการจำลองเหตุการณ์ที่คุณพบ
 • คุณลองแก้ไขปัญหาไปอย่างไรแล้วบ้าง (เช่น ล้างแคชหรือคุกกี้)

หากคุณส่งตั๋วรับบริการบ่อย คุณอาจต้องใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อจัดทำลิงค์ออนไลน์ไปยังภาพหรือจัดทำบทสรุปแบบวิดีโอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สะดวกในการใช้ลิงค์ออนไลน์ คุณสามารถส่งไฟล์แนบได้ในภายหลัง หากจำเป็น และเมื่อคุณส่งตั๋วรับบริการแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจากทีมงานให้บริการ คุณสามารถตอบกลับอีเมลพร้อมไฟล์แนบได้ตามต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยทีมงานให้บริการของ Canvas

 • หากมีไฟล์ข้อมูลเกี่ยวข้องด้วย ให้ส่งสำเนาไฟล์ข้อมูลดังกล่าว
 • หากเป็นประเด็นเกี่ยวกับ SIS กรุณาระบุ Grade Passback ที่ใช้
 • หากเป็นประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือกำหนดเอง กรุณาระบุชื่อเครื่องมือดังกล่าว
 • หากเกิดกรณีใด ๆ ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบถามของคุณ กรุณาระบุเลขเคสที่เกี่ยวข้อง

ในเมนูแสดงรายการ [3] ให้เลือกข้อความที่กล่าวถึงผลกระทบของปัญหาที่มีต่อคุณได้ดีที่สุด:

 • แค่คำถาม ความเห็น แนวคิดหรือข้อเสนอแนะทั่ว ๆ ไป
 • ฉันต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่เร่งด่วนอะไร
 • บางอย่างไม่ครบถ้วน แต่ฉันสามารถจัดการได้ในตอนนี้
 • ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากคุณ
 • กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง

เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่ม ส่งตั๋วรับบริการ (Submit Ticket) [4]

คุณจะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางการให้บริการของสถาบันของคุณ

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

ลิงค์ ไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) ซึ่งจะมีทรัพยากรข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่าง ๆ ของ Canvas

ถามกลุ่ม

ถามกลุ่ม

ลิงค์ ถามกลุ่ม (Ask the Community) ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้ช่วยสอน หรือผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม Canvas เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ส่วนการค้นหาคำตอบ (Find Answer) ในกลุ่ม Canvas (Canvas Community)

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

ลิงค์ ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งาน (Submit a Feature Idea) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ส่งความคิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ไปให้ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Ideas) ในกลุ่มภายใน Canvas

แสดงทัวร์ต้อนรับ

เดสก์ทอป
แสดงทัวร์ต้อนรับ

ลิงค์ แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) จะแสดงวิธีตั้งค่าการแจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่สอนวิธีเผยแพร่เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ และวิธีใช้งานคู่มือ Canvas

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถดูลิงค์หมายเหตุการเผยแพร่ได้จากเมนูความช่วยเหลือ (Help) หมายเหตุการเผยแพร่ระบุคุณสมบัติการทำงานใหม่และที่มีการอัพเดตที่เพิ่มไปยังอินเทอร์เฟซของ Canvas เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงหมายเหตุการเผยแพร่สิบรายการล่าสุดที่โพสต์ไว้สำหรับบทบาทผู้สอน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเหตุสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้สังเกตการณ์ หากคุณได้รับการจัดสรรบทบาทเหล่านี้ภายในบทเรียน

ดูเอกสารหมายเหตุการเผยแพร่โดยคลิกที่ลิงค์การเผยแพร่ [1] เอกสารจะมีข้อมูลสรุปของผู้ใช้เกี่ยวกับการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน เมนูความช่วยเหลือ (Help) ยังครอบคลุมรายละเอียดอย่างย่อ [2] และวันที่เผยแพร่หมายเหตุการเผยแพร่ [3]

เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมเลขกำกับสำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ที่ยังไม่ได้เปิดดู [4] ซ่อนตราสัญลักษณ์แบบมีตัวเลขกำกับโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตราสัญลักษณ์สำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ใหม่ (Show badges for new release notes) [5]

หมายเหตุ: ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะไม่มีการกล่าวถึงในหมายเหตุการเผยแพร่จนกว่าคุณสมบัตินี้จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด