cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ได้โดยใช้เมนู ช่วยเหลือ เมนู ช่วยเหลือ จะสร้างรายการแหล่งทรัพยากรที่จะช่วยคุณเกี่ยวกับ Canvas ซึ่งก็จะเป็นไปตามแต่บทบาทผู้ใช้ของคุณ Canvas จะแสดงลิงค์ตามบทบาทในการลงทะเบียนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นผู้เรียน แต่ก็มีบทบาทเป็นผู้สอนอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งบทเรียน เมนู ช่วยเหลือ นี้ก็จะแสดงลิงค์ที่มีให้ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอน

บทนี้จะได้กล่าวสรุปถึงลิงค์สำหรับความช่วยเหลือเริ่มต้นที่อาจมีให้อยู่ในเมนู ช่วยเหลือ สำหรับสถาบันของคุณ

หมายเหตุ: อาจไม่มีเมนู ช่วยเหลือ ให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดช่วยเหลือ

เปิดช่วยเหลือ

ในการสืบค้นส่วนกลาง ให้คลิกลิงค์ ช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

ค้นหาในคู่มือ Canvas

ค้นหาในคู่มือ Canvas

ลิงค์ ค้นหาในคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) จะช่วยผู้ใช้ ค้นหาข้อมูลในเอกสารการใช้งาน Canvas เกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Canvas

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ลิงค์ แหล่งทรัพยากรของ Canvas ช่วง COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) จะให้ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำในการจัดทำเนื้อหาบทเรียนใน Canvas

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ลิงค์ คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงคู่มือและแหล่งทรัพยากรสำหรับการใช้การประชุมทางเว็บในห้องเรียนทางไกลและหลักสูตรออนไลน์ อาจไม่มีลิงค์นี้ปรากฏอยู่ในเมนู ช่วยเหลือ ของ Canvas ของคุณ

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา

ลิงค์ รายงานปัญหา (Report a Problem) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรายงานปัญหาต่าง ๆ ใน Canvas ได้

คุณอาจหาคำตอบได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาในคู่มือ Canvas แต่ถ้าคุณไม่พบคำตอบ คุณสามารถส่งตั๋ว (Ticket) และรับความช่วยเหลือได้

ส่งตั๋วรับบริการ

ส่งตั๋วรับบริการ

ในช่องหัวเรื่อง (Subject) [1] ให้ป้อนหัวเรื่องสำหรับตั๋วของคุณ

ในช่องคำอธิบาย (Description) [2] ให้อธิบายปัญหาที่คุณพบใน Canvas โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา หากคุณส่งตั๋วบ่อย คุณอาจต้องการใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อจัดทำลิงค์ออนไลน์ไปยังรูปภาพหรือจัดทำบทสรุปแบบวิดีโอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สะดวกในการใช้ลิงค์ออนไลน์ คุณสามารถส่งไฟล์แนบได้ในภายหลัง หากจำเป็น และเมื่อคุณส่งตั๋วแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจากทีมสนับสนุน คุณสามารถตอบกลับอีเมลพร้อมไฟล์แนบใด ๆ ได้ตามต้องการ

ในเมนูแสดงรายการแบบดึงลง [3] ให้เลือกข้อความที่อธิบายถึงผลกระทบของปัญหาที่มีต่อคุณได้ดีที่สุด:

  • แค่คำถาม ความเห็น แนวคิดหรือข้อเสนอแนะทั่ว ๆ ไป
  • ฉันต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่เร่งด่วนอะไร
  • บางอย่างไม่ครบถ้วน แต่ฉันสามารถจัดการได้ในตอนนี้
  • ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากคุณ
  • กรณีฉุกเฉินที่สำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม ส่งตั๋ว (Submit Ticket) [4]

คุณจะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางการช่วยเหลือของสถาบันของคุณ

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

ลิงค์ พอร์ทัลบริการฝึกอบรม (Training Services Portal) จะให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงพอร์ทัลบริการฝึกอบรม ซึ่งจะมีแหล่งทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรมตามอัธยาศัยในหัวข้อต่าง ๆ ของ Canvas

ถามชุมชน

ถามชุมชน

ลิงค์ ถามชุมชน (Ask the Community) จะให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้ช่วยสอน หรือผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชน Canvas เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง พื้นที่ค้นหาคำตอบในชุมชน Canvas

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

ลิงค์ เสนอความคิดที่น่าสนใจ (Submit a Feature Idea) จะให้ผู้ใช้สามารถ ส่งความคิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ไปให้ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังพื้นที่ความคิดที่น่าสนใจในชุมชน Canvas

แสดงทัวร์ต้อนรับ

เดสก์ทอป
แสดงทัวร์ต้อนรับ

ลิงค์ แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) จะแสดงวิธีตั้งค่าการแจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่สอนวิธีเผยแพร่เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ และวิธีเข้าถึงคู่มือ Canvas

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถดูลิงค์หมายเหตุการเผยแพร่ได้จากเมนูความช่วยเหลือ (Help) หมายเหตุการเผยแพร่ระบุคุณสมบัติการทำงานใหม่และที่มีการอัพเดตที่เพิ่มไปยังอินเทอร์เฟซของ Canvas เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงหมายเหตุการเผยแพร่สิบรายการล่าสุดที่โพสต์ไว้สำหรับบทบาทผู้สอน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเหตุสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้สังเกตการณ์ หากคุณได้รับการจัดสรรบทบาทเหล่านี้ภายในบทเรียน

ดูเอกสารหมายเหตุการเผยแพร่โดยคลิกที่ลิงค์การเผยแพร่ [1] เอกสารจะมีข้อมูลสรุปของผู้ใช้เกี่ยวกับการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน เมนูความช่วยเหลือ (Help) ยังครอบคลุมรายละเอียดอย่างย่อ [2] และวันที่เผยแพร่หมายเหตุการเผยแพร่ [3]

เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมเลขกำกับสำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ที่ยังไม่ได้เปิดดู [4] ซ่อนตราสัญลักษณ์แบบมีตัวเลขกำกับโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตราสัญลักษณ์สำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ใหม่ (Show badges for new release notes) [5]

หมายเหตุ: ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะไม่มีการกล่าวถึงในหมายเหตุการเผยแพร่จนกว่าคุณสมบัตินี้จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback