ฉันจะใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้แถบเมนูเพื่อใช้งานเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Rich Content Editor ได้อย่างง่ายดาย แถบเมนูสามารถใช้งานได้โดยใช้เมาส์หรือการกดปุ่ม Alt+F9 หรือ Option+F9 พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ดูแถบเมนู

ดูแถบเมนู

แถบเมนูจะแสดงเหนือ Rich Content Editor [1] แถบเมนูมีเครื่องมือเดียวกันกับที่พบในแถบเครื่องมือ [2] แต่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการสืบค้นด้วยแป้นพิมพ์

ดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการใช้งานแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ [3] หรือกดปุ่ม Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ดูเมนูแก้ไข

ดูเมนูแก้ไข

ดูเมนูแก้ไขโดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [1] จากเมนูแก้ไข คุณสามารถเลิกการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [2] ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [3] ตัด [4] คัดลอก [5] วาง [6] วางเป็นข้อความ [7] และเลือกเนื้อหาทั้งหมด [8] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับตัวเลือกการแก้ไขแต่ละรายการ [9]

ดูเมนูมุมมอง

เดสก์ทอป

ดูเมนูมุมมองโดยคลิกที่ลิงค์ มุมมอง (View) [1] จากเมนูมุมมอง (View) คุณสามารถขยายพื้นที่เนื้อหาของเครื่องมือแก้ไขตามความกว้างของเบราเซอร์ของคุณ [2] แล้วเปิดเครื่องมือแก้ไข HTML [3]

หมายเหตุ: โหมดเต็มหน้าจอไม่รองรับเครื่องมือแก้ไข HTML

ดูเมนูแทรก

ดูเมนูแทรก

เปิดเมนูแทรกโดยคลิกที่ลิงค์ แทรก (Insert) แทรกลิงค์โดยคลิกที่ตัวเลือก ลิงค์ (Link) [2] คุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง URL จากภายนอก หรือ เนื้อหาบทเรียน

แทรกรูปภาพโดยคลิกที่ตัวเลือก รูปภาพ (Image) [3] คุณสามารถอัพโหลดภาพใหม่หรือแทรกภาพจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

แทรกมีเดียโดยคลิกที่ตัวเลือก มีเดีย (Media) [4] คุณสามารถบันทึกมีเดีย, อัพโหลดมีเดีย,หรือแทรกมีเดียจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

แทรกเอกสารโดยคลิกที่ตัวเลือก เอกสาร (Document) [5] คุณสามารถอัพโหลดเอกสารหรือแทรกเอกสารจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

แทรกสมการทางคณิตศาสตร์,โดยคลิกที่ตัวเลือก สมการ (Equation) [6]

แทรกตาราง,โดยคลิกที่ตัวเลือก ตาราง (Table) [7]

ผนวกเนื้อหาโดยการใช้การผนวกรหัสโดยคลิกที่ตัวเลือก ผนวก (Embed) [8]

แทรกเส้นแนวนอนโดยคลิกที่ตัวเลือก เส้นแนวนอน (Horizontal Line) [9]

ดูเมนูรูปแบบ

ดูเมนูรูปแบบ

เพื่อเปิดเมนูรูปแบบ (Format) โดยคลิกที่ลิงค์ รูปแบบ (Format) คุณสามารถเลือกตัวเลือกการกำหนดรูปแบบได้หลายแบบ [2] รวมถึงตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดทับ ตัวยก ตัวห้อยและรหัส

เปิดเมนูรูปแบบ (Formats) โดยคลิกที่ตัวเลือก รูปแบบ (Formats) [3] เมนูรูปแบบ (Formats) มีตัวเลือกสำหรับหัวเรื่อง ข้อความในบรรทัด บล็อคและการจัดแนว

ดูและจัดการบล็อคโดยคลิกที่ตัวเลือก บล็อก (Blocks) [4]

เลือกแบบอักษรโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบอักษร (Fonts) [5]

เปลี่ยนขนาดตัวอักษรโดยคลิกที่ตัวเลือก ขนาดแบบอักษร (Font sizes) [6]

จัดการการจัดแนวข้อความโดยคลิกที่ตัวเลือก จัดแนว (Align) [7]

เปลี่ยนทิศทางของข้อความโดยคลิกที่ตัวเลือก ทิศทาง (Directionality) [8] คุณสามารถกำหนดรูปแบบข้อความจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย

เลือกสีข้อความโดยคลิกที่ตัวเลือก สีข้อความ (Text color) [9]

เลือกสีพื้นหลังโดยคลิกที่ตัวเลือก สีพื้นหลัง (Background color) [10]

ล้างการจัดรูปแบบโดยคลิกที่ลิงค์ ล้างการจัดรูปแบบ (Clear formatting) [11]

ดูเมนูเครื่องมือ

ดูเมนูเครื่องมือ

เปิดเมนูเครื่องมือโดยคลิกที่ลิงค์ เครื่องมือ (Tools) [1]

ดูสถิติการนับจำนวนคำโดยคลิกที่ตัวเลือก นับจำนวนคำ (Word count) [2]

ผนวกเนื้อหาจากเครื่องมือจากภายนอกโดยคลิกที่ตัวเลือก แอพ (Apps) [3]

ดูเมนูตาราง

ดูเมนูตาราง

ดูเมนูตารางโดยคลิกที่ลิงค์ ตาราง (Table) [1]

เพิ่มตารางใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก ตาราง (Table) [2]

กำหนดรูปแบบแถวของตารางโดยคลิกที่ตัวเลือก แถว (Row) [3] จัดรูปแบบคอลัมน์ของตารางโดยคลิกที่ตัวเลือก คอลัมน์ (Column) [4] จัดรูปแบบเซลล์ของตารางโดยคลิกที่ตัวเลือก เซลล์ (Cell) [5]

ดูคุณสมบัติของตารางโดยคลิกที่ลิงค์ คุณสมบัติของตาราง (Table properties) [6] ลบตารางโดยคลิกที่ตัวเลือก ลบตาราง (Delete table) [7]