จะเริ่มบทเรียนใหม่จากแผงข้อมูล (Dashboard) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

หากคุณได้รับอนุญาตให้เพิ่มบทเรียนใหม่ใน Canvas คุณจะสามารถจัดทำบทเรียนใหม่ได้จากแผงข้อมูล Canvas (Canvas Dashboard) ของคุณ บทเรียนใหม่จะถูกจัดทำขึ้นเป็นเชลล์บทเรียนซึ่งสามารถโฮสต์เนื้อหาบทเรียนและการลงทะเบียนสำหรับสถาบันของคุณ หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณอาจสามารถเลือกบัญชีย่อยสำหรับบทเรียนใหม่ของคุณ หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้ บทเรียนใหม่ของคุุณจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีย่อยบทเรียนที่จัดทำด้วยตัวเอง (Manually-Created Courses) สำหรับสถาบันของคุณ

เมื่อคุณจัดทำบทเรียนจากแผงข้อมูล (Dashboard) คุณจะถูกเพิ่มไปยังบทเรียนโดยอัตโนมัติในฐานะผู้สอน ไม่มีส่วนการลงทะเบียนอื่น ๆ ในบทเรียน แต่คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ บทเรียนใหม่จะไม่มีเนื้อหาบทเรียน ในบทเรียนใหม่ คุณสามารถจัดทำเนื้อหาใหม่และเพิ่มเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยการใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียน และโดยการแชร์เนื้อหาจากบทเรียนที่มีอยู่

หรือคุณสามารถจัดทำบทเรียนใหม่เพื่อใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ได้ Sandbox คือบทเรียนที่ไม่มีการลงทะเบียนของผู้เรียน ซึ่งคุณสามารถจัดทำ แก้ไข และดูตัวอย่างเนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียนได้โดยไม่มีผู้เรียนเข้ามายุ่งเกี่ยว จากนั้นสามารถแชร์หรือนำเข้าเนื้อหาใน Sandbox ของคุณไปไว้ในบทเรียนแบบไลฟ์

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่สามารถเริ่มบทเรียนตามที่แสดงในคำแนะนำเหล่านี้ แสดงสถาบันของคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้ บางสถาบันจัดบทเรียนให้กับสาขาวิชาโดยอัตโนมัติผ่านการนำเข้า SIS (ระบบข้อมูลผู้เรียน) ขอความช่วยเหลือในการจัดทำบทเรียนใหม่โดยติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
  • หากสถาบันของคุณใช้แม่แบบบทเรียน บทเรียนใหม่ของคุณจะถูกกรอกด้วยเนื้อหาจากแม่แบบดังกล่าว

เปิดแผงข้อมูล

เปิดแผงข้อมูล

จากเมนูสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ให้คลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูล (Dashboard)

จัดทำบทเรียนใหม่

จัดทำบทเรียนใหม่

จากแถบรายการด้านข้างแผงข้อมูล (Dashboard) คลิกที่ปุ่ม เริ่มบทเรียนใหม่ (Start a New Course) คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อดูปุ่มนี้

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ใน Canvas แสดงว่าสถาบันของคุณได้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

เพิ่มรายละเอียดบทเรียน

เพิ่มรายละเอียดบทเรียน

จากเมนูแสดงรายการ บัญชีใดที่จะเชื่อมโยงกับบทเรียนนี้ (Which account will this course be associated with?) ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจัดเก็บบทเรียนไว้ [1] คุณสามารถเลือกได้เฉพาะบัญชีที่มีบทเรียนที่คุณมีส่วนการลงทะเบียนใช้งานในปัจจุบัน หากเมนูแสดงรายการนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดตัวเลือกสำหรับผู้สอนในการเลือกบัญชีสำหรับบทเรียนใหม่ไว้

จากฟิลด์ ชื่อบทเรียน (Course Name) [2] ให้กรอกชื่อสำหรับบทเรียนของคุณ รหัสบทเรียนจะถูกจัดทำอัตโนมัติตามชุดอักขระแรกที่ติดต่อกันในชื่อบทเรียน หากสถาบันของคุณให้อนุญาต จะสามารถแก้ไขรหัสบบทเรียนใน ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

จัดทำบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำ (Create) [3] ยกเลิกการจัดทำบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก (Cancel) [4]

หมายเหตุ: ตัวเลือกสิทธิ์ใช้งานและการแสดงเนื้อหาบทเรียนจะถูกกำหนดเป็นส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น ตัวเลือกเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ใน ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

 

ดูบทเรียน

ดูบทเรียนใหม่ คุณสามารถใช้ รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) หรือ ข้อมูลสาธิตการตั้งค่าบทเรียน Canvas (Canvas Course Setup Tutorial) เพื่อกรอกรายละเอียดบทเรียนของคุณ