ฉันจะปรับแต่งรายการบทเรียนของฉันในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

เมื่อคุณลงทะเบียนในบทเรียนใน Canvas มากกว่าหนึ่งบทเรียน คุณสามารถปรับแต่งบทเรียนที่ใช้งานอยู่ซึ่งต้องการจะให้แสดงในรายการบทเรียนของคุณได้ บทเรียนที่คุณต้องการให้แสดงในเมนูแสดงรายการ บทเรียน (Courses) จะถูกเรียกว่า บทเรียนโปรด คุณสามารถตั้งบทเรียนที่ใช้งานอยู่เป็นบทเรียนโปรดได้ซึ่งจะไปปรากฏอยู่บนหน้ารายการบทเรียน บทเรียนโปรดจะแสดงอยู่ในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) ด้วย

หากไม่มีการตั้งบทเรียนโปรดไว้ รายชื่อวิชาจะมีชื่อวิชาแสดงอยู่มากถึง 20 ชื่อตามลำดับตัวอักษรในเมนูแสดงรายการโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเลือกอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเป็นบทเรียนโปรดแล้ว จะมีเฉพาะบทเรียนโปรดของคุณเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อบทเรียน (Courses)

หมายเหตุ: บทเรียนมักเรียงตามตัวอักษรเสมอ คุณไม่สามารถจัดลำดับบทเรียนใหม่เองได้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [2]

จัดการบทเรียน

หากต้องการตั้งบทเรียนใดเป็นบทเรียนโปรด ให้คลิกดาวข้างบทเรียนนั้น [1] บทเรียนที่มีดาวเต็มดวงจะแสดงว่าเป็นบทเรียนโปรด [2]

ในแผงข้อมูล (Dashboard) บทเรียนใดที่คุณมีบทบาทเป็นผู้สอนจะถูกแสดงไว้ก่อน ตามด้วยบทบาทผู้ช่วยสอน และบทบาทกำหนดเองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน บทเรียนที่คุณมีบทบาทเป็นผู้เรียนจะแสดงอยู่ท้ายสุด

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเป็นรายการโปรด แผงข้อมูลจะแสดงเฉพาะบทเรียนโปรดเท่านั้น Canvas จะตั้งค่าการลงทะเบียนในบทเรียนใหม่เป็นรายการโปรดต่อไปโดยอัตโนมัติด้วย

ดูบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่

สามารถระบุบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ได้จากพื้นหลังสีเทา [1] และคอลัมน์ เผยแพร่แล้ว (Published) [2] คุณสามารถตั้งบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่เป็นรายการโปรดได้

ดูการลงทะเบียนในอดีต

คุณยังสามารถดูการลงทะเบียนที่ผ่านมาในอดีตของคุณหลังจากที่บทเรียนสรุปไปแล้วได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบทเรียน อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่ตั้งไว้เป็นบทเรียนโปรดจะไม่ถูกลบออกจากรายการโปรดโดยอัตโนมัติ หากบทเรียนที่ลงทะเบียนในอดีตยังคงแสดงเป็นบทเรียนโปรด ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้โดยการคลิกตรงไอคอนรูปดาว