จะดูประวัติเพจในบทเรียนได้อย่างไร

ขณะที่คุณสามารถแก้ไขเพจบทเรียนได้ คุณจะสามารถดูประวัติของเพจและดูวันที่ เวลาและผู้จัดทำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเพจ บรรณาธิการของเพจยังสามารถย้อนคืนเนื้อหาในเพจเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า

ภาพที่แสดงในบทเรียนนี้จัดทำสำหรับแสดงให้กับผู้สอน แต่ขั้นตอนเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับผู้เรียนที่สามารถแก้ไขเพจบทเรียนด้วย

หมายเหตุ:

  • แม้ว่าจะได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขจากค่าปรับตั้งเพจ แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถย้อนคืนเพจภายในบทเรียนเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ แต่จะสามารถย้อนคืนเฉพาะเนื้อหาในเพจภายในกลุ่มผู้เรียนเท่านั้น
  • การเปลี่ยนแปลงสนิปเป็ตรหัสข้อมูล HTML และ CSS จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในประวัติของเพจ

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เปิดเพจ

คลิกที่เพจที่คุณต้องการเปิดดู

ดูประวัติเพจ

ดูประวัติเพจ

คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นเลือกลิงค์ ดูประวติเพจ (View Page History) [2]

ดูการแก้ไขล่าสุด

ดูการแก้ไขล่าสุด

ตามค่าเริ่มต้น ประวัติเพจจะแสดงฉบับแก้ไขล่าสุด

ดูหรือกู้คืนเวอร์ชั่นก่อนหน้า

ดูหรือกู้คืนเวอร์ชั่นก่อนหน้า

เปิดเพจในเวอร์ชั่นก่อนหน้าโดยคลิกที่วันที่ที่ต้องการสืบค้น [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ กู้คืนเวอร์ชั่นนี้ (Restore this revision) [2]

หมายเหตุ: ผู้เรียนจะไม่สามารถกู้คืนเพจเวอร์ชั่นก่อนหน้าในบทเรียนได้

Canvas จะกู้คืนเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด [1] หากคุณต้องการแทนที่เพจในปัจจุบันของคุณเป็นเนื้อหาอื่น ให้คลิกที่วันที่และเวอร์ชั่นอื่นของเพจ การกู้คืนเวอร์ชั่นของเพจจะเป็นการผนวกชื่อของคุณกับประวัติเพจดังกล่าวด้วย

กลับไปที่เวอร์ชั่นปัจจุบันของเพจโดยคลิกที่ไอคอนปิด [2] หรือคุณสามารถใช้ส่วนการสืบค้นแบบบอกใบ้ [3] เพื่อกลับไปที่เพจปัจจุบันหรือดัชนีเพจ