จะตอบกลับการพูดคุยในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถตอบกลับการพูดคุย ชุดข้อความตอบกลับหรือกระทู้หรือการตอบกลับแบบเจาะจงได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการตอบกลับจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการพูดคุย

หากขั้นตอนในบทเรียนนี้ไม่ตรงกับที่ปรากฏในบทเรียนของคุณ ให้เรียนรู้วิธีการตอบกลับการพูดคุยได้จากอินเทอร์เฟซ การปรับรูปแบบการพูดคุย (Discussions Redesign)

หมายเหตุ: Rich Content Editor สำหรับการตอบกลับการพูดคุยครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เปิดการพูดคุย

คลิกชื่อของการพูดคุย (Discussion)

ตอบกลับการพูดคุย

ตอบกลับการพูดคุย

ตอบกลับส่วนการพูดคุยหลักโดยพิมพ์การตอบกลับของคุณในฟิลด์ ตอบกลับ (Reply)

โพสต์ข้อความ

โพสต์ข้อความ

เพื่อกรอกข้อความตอบกลับ เพิ่มลิงค์ ภาพ สมการ และ/หรือสื่อโดยใช้ Rich Content Editor [1] แนบไฟล์ไปยังส่วนการตอบกลับการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ แนบ (Attach) [2]

โพสต์การตอบกลับของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply) [3]

หมายเหตุ: หากคุณโพสต์การตอบกลับการพูดคุยของคุณก่อนภาพที่แนบจะอัพโหลดเสร็จสิ้น Canvas จะแสดงข้อความเตือนขึ้น

ดูการตอบกลับของคุณ

ดูการตอบกลับของคุณ

การตอบกลับของคุณจะถูกโพสต์ที่ด้านล่างของกระทู้ตอบกลับการพูดคุย ขอบของโพสต์จะกะพริบเป็นสีฟ้าแสดงว่าเพิ่งมีการโพสต์ใหม่ จุดแสดงสถานะถัดจากโพสต์ของคุณจะแสดงไอคอนเค้าร่างทันที หาก Canvas กำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วด้วยตนเอง, ส่วนแสดงสถานะจะยังคงเป็นจุดทึบ

ตอบกลับความเห็นในส่วนการพูดคุยแบบเจาะจง

ตอบกลับความเห็นในส่วนการพูดคุยแบบเจาะจง

จากส่วนการพูดคุยแบบเจาะจง คุณสามารถตอบกลับความคิดเห็นที่โพสต์โดยผู้เรียนคนอื่นโดยการคลิกที่ฟิลด์ตอบกลับ (reply) ด้านล่างโพสต์

โพสต์ข้อความ

โพสต์ข้อความ

เพื่อกรอกข้อความตอบกลับ เพิ่มลิงค์ ภาพ สมการ และ/หรือสื่อโดยใช้ Rich Content Editor [1] แนบไฟล์ไปยังส่วนการตอบกลับการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ แนบ (Attach) [2]

โพสต์การตอบกลับของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply) [3]

หมายเหตุ: หากคุณโพสต์การตอบกลับการพูดคุยของคุณก่อนภาพที่แนบจะอัพโหลดเสร็จสิ้น Canvas จะแสดงข้อความเตือนขึ้น

ดูการตอบกลับของคุณ

ดูการตอบกลับของคุณ

การตอบกลับของคุณจะถูกโพสต์ที่ด้านล่างของกระทู้ตอบกลับการพูดคุย ขอบของโพสต์จะกะพริบเป็นสีฟ้าแสดงว่าเพิ่งมีการโพสต์ใหม่ จุดแสดงสถานะติดกับโพสต์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทันที หาก Canvas กำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วด้วยตนเอง, ส่วนแสดงสถานะจะยังคงเป็นสีฟ้า

ตอบกลับความเห็นในส่วนการพูดคุยแบบโต้ตอบต่อเนื่อง

ตอบกลับความเห็นในส่วนการพูดคุยแบบโต้ตอบต่อเนื่อง

จากส่วนการพูดคุยแบบโต้ตอบต่อเนื่อง คุณสามารถตอบกลับความเห็นที่โพสต์โดยผู้เรียนคนอื่น ค้นหาโพสต์ที่คุณต้องการตอบกลับแล้วคลิกที่ไอคอนตอบกลับ

โพสต์ข้อความ

โพสต์ข้อความ

เพื่อกรอกข้อความตอบกลับ เพิ่มลิงค์ ภาพ สมการ และ/หรือสื่อโดยใช้ Rich Content Editor [1] แนบไฟล์ไปยังส่วนการตอบกลับการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ แนบ (Attach) [2]

โพสต์การตอบกลับของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply) [3]

หมายเหตุ: หากคุณโพสต์การตอบกลับการพูดคุยของคุณก่อนภาพที่แนบจะอัพโหลดเสร็จสิ้น Canvas จะแสดงข้อความเตือนขึ้น

ดูการตอบกลับของคุณ

ดูการตอบกลับของคุณ

การตอบกลับของคุณจะถูกโพสต์ที่ด้านล่างของกระทู้ตอบกลับการพูดคุย ขอบของโพสต์จะกะพริบเป็นสีฟ้าแสดงว่าเพิ่งมีการโพสต์ใหม่ ไอคอนไม่ได้อ่านติดกับโพสต์ของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเป็นไอคอนอ่านแล้วหาก Canvas กำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วเป็นอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำกับโพสต์ของคุณว่าอ่านแล้วด้วยตนเอง, ไอคอนไม่ได้อ่านจะปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะทำเครื่องหมายโพสต์ว่าอ่านแล้วด้วยตนเอง