จะเพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นไปยังหน่วยการเรียนได้อย่างไร

ขณะกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับหน่วยการเยน หน่วยการเรียนจะถูกล็อคไว้จนกว่าผู้เรียนจะดำเนินการตามรายการที่กำหนดเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามหากไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการไว้สำหรับหน่วยการเรียนก่อนหน้า ผู้เรียนยังสามารถสืบค้นหน่วยการเรียนถัดไปได้

หากเลือกหน่วยการเรียนที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นไว้ คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะจากหน่วยการเรียนก่อนหน้า คุณอาจต้องจัดลำดับหน่วยการเรียนใหม่เพื่อแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นได้ก็ต่อเมื่อเพิ่มหน่วยการเรียนไว้แล้วอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

แก้ไขหน่วยการเรียน

ระบุชื่อหน่วยการเรียน จากนั้นคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก [1] เลือกลิงค์ แก้ไข (Edit) [2]

เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้น

เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้น

คลิกที่ลิงค์ เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้น (Add Prerequisite)

กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น

กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น

จากเมนูแสดงรายการของหน่วยการเรียน ให้เลือกหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาก่อนเข้าสู่เนื้อหาถัดไป

จัดการเงื่อนไขเบื้องต้น

จัดการเงื่อนไขเบื้องต้น

เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้น (Add Prerequisite) [1] หากคุณต้องการแน่ใจว่าผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหน่วยการเรียนตามลำดับ คุณควรเพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับหน่วยการเรียนทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน่วยการเรียนนี้

ลบเงื่อนไขเบื้องต้นโดยคลิกที่ไอคอนลบ (Remove)

อัพเดตหน่วยการเรียน

อัพเดตหน่วยการเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตหน่วยการเรียน (Update Module)

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่

หากคุณแก้ไขเงื่อนไขเบื้องต้นที่ผู้เรียนผ่านแล้ว Canvas จะสอบถามว่าคุณต้องการให้ผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนต่อหรือล็อคหน่วยการเรียนใหม่และกำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นอีกครั้ง

ล็อคหน่วยการเรียนใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ล็อคหน่วยการเรียนใหม่ (Re-Lock Modules) [1] เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการต่อโดยไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [2]

ดูหน่วยการเรียน

ดูเงื่อนไขเบื้องต้นของคุณในหัวเรื่องหน่วยการเรียน