จะนำเข้าเกรดในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่ออัพโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกเกรด คุณสามารถอัพเดตข้อมูลสำหรับภารกิจในปัจจุบัน หรือใช้ไฟล์ CSV เพื่อจัดทำภารกิจใหม่ในสมุดบันทึกเกรด ภารกิจใหม่จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติในบทเรียนของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าจะบันทึกไฟล์ในฟอร์แมต CSV อย่างไร กรุณาตรวจสอบเอกสารกำกับสำหรับโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อจัดทำรายการแก้ไขสำหรับสมุดบันทึกเกรดของคุณ (เช่น Excel)

หากคุณจัดทำคอลัมน์สำหรับภารกิจใหม่ Canvas จะถามคุณว่าจะนำเข้าภารกิจอย่างไร อัพโหลดภารกิจใหม่พร้อมค่าปรับตั้งต่อไปนี้

 • กลุ่มภารกิจ: ภารกิจ
 • ประเภทการจัดส่ง: ไม่มีผลงานจัดส่ง
 • วันครบกำหนดสำหรับ: ทุกคน

 หมายเหตุ:

 • ไฟล์ CSV สมุดบันทึกเกรดจะดาวน์โหลดภารกิจที่สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์เป็นแบบหน่วยกิตครบหรือไม่มีหน่วยกิต (เช่น ภารกิจแบบ 10 คะแนนจะระบุเป็น 10 หรือ 0) คะแนนที่มีหน่วยกิตครบหรือมีบางเพียงบางส่วนจะอัพโหลดเป็นภารกิจที่สมบูรณ์ คะแนนที่เป็นศูนย์จะอัพโหลดเป็นภารกิจที่ไม่สมบูรณ์
 • ข้อมูลอัพเดตไฟล์ CSV สามารถจัดทำภารกิจและอัพเดตเกรดได้ แต่ไม่สามารถอัพเดตส่วนอื่น ๆ ของสมุดบันทึกเกรด เช่น สถานะภารกิจ ความเห็นหรือนโยบายการแจ้งเกรด
 • เกรดแบบตัวอักษรและภารกิจที่ใช้คะแนน GPA ไม่รองรับรายการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรูปแบบการให้เกรดสำหรับภารกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ที่ไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวจะรวมอยู่ในชุดข้อมูลอัพโหลดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คอลัมน์แบบอ่านอย่างเดียวจะถูกละเว้นอัตโนมัติในข้อมูลอัพโหลด
 • เมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะไม่สามารถจัดทำภารกิจใหม่ได้ ในปัจจุบันจะต้องจัดทำภารกิจใหม่ในอินเทอร์เฟซของ Canvas นอกจากนี้ไฟล์ CSV จะถูกยืนยันกับวันที่สรุประยะเวลาการให้เกรด เกรดจะไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว
 • ข้อมูลอัพเดตจะไม่พิจารณาชื่อภารกิจที่มีข้อความ คะแนนปัจจุบัน (Current Score) คะแนนปัจจุบัน (Current Points) คะแนนสรุป (Final Score) คะแนนสรุป (Final Points) หรือ เกรดสรุป (Final Grade)
 • อัพโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกเกรดโดยมีชื่อผู้เรียนหรือภารกิจที่มีอักขระพิเศษได้โดยไฟล์จะต้องบันทึกเป็น UTF-8 CSV
 • ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะละเว้นชื่อคอลัมน์ที่สงวนไว้ และคอลัมน์กำหนดเองที่ซ่อนและลบไว้ ชื่อคอลัมน์ที่สงวนไว้ประกอบไปด้วย ผู้เรียน, ID, ID ผู้ใช้ SIS, ID ล็อกอิน ISI, กลุ่มย่อย, ID การผสานรวม และบัญชีราก
 • การแก้ไขเกรดสำหรับผลงานจัดส่งแบบทดสอบแบบคลาสสิคอาจแสดงเป็นจุดแทรกใน SpeedGrader

จัดทำไฟล์ CSV

สำหรับไฟล์ใหม่ ให้บันทึกไฟล์เป็น Grades-Course_Name.csv

คอลัมน์และลำดับที่กำหนด

 • ชื่อผู้เรียน
 • รหัสผู้เรียน
 • ID ผู้ใช้ SIS (เฉพาะหากคุณใช้ SIS)
 • ID ล็อกอิน SIS (เฉพาะหากคุณใช้ SIS)
 • หัวข้อ
 • ภารกิจ (อาจเป็นของภารกิจในปัจจุบันหรือภารกิจใหม่; เก็บ ID ไว้สำหรับภารกิจในปัจจุบัน)

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการจัดทำสไฟล์ CSV ใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลด CSVได้จาก Canvas ทำการแก้ไขและอัพโหลดไฟลเดียวกันนี้อีกครั้ง และการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำขึ้นจะปรากฏขึ้นใน Canvas หลังจากที่อัพโหลไฟล์ CSV ใหม่อีกครั้ง

เปิดสมุดบันทึกเกรด

เปิดสมุดบันทึกเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

อัพโหลดคะแนน

อัพโหลดคะแนน

คลิกที่เมนู การดำเนินการ [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม นำเข้า [2]

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ หรือ เรียกดู (แล้วแต่เบราเซอร์ที่ใช้)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาไฟล์ CSV [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด [2]

อัพโหลดข้อมูล

อัพโหลดข้อมูล

คลิกที่ปุ่ม อัพโหลดข้อมูล

อัพโหลดข้อมูลใหม่

หากคุณเพิ่มคอลัมน์ใหม่ไปยังไฟล์ CSV แล้วอัพโหลดไฟล์ดังกล่าว Canvas จะถามคุณว่าต้องการทำอะไรกับคอลัมน์ใหม่ จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก ภารกิจใหม่ [1] จากนั้นกำหนดจำนวนคะแนนที่เป็นไปได้ [2] คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ [3]

หมายเหตุ:

 • เมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะไม่สามารถจัดทำภารกิจใหม่ได้
 • ภารกิจใหม่ที่จัดทำผ่านการอัพโหลดไฟล์ CSV จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติและเป็นไปตามนโยบายการโพสต์บทเรียน

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมุดบันทึกเกรดของคุณ [1] การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกรดลดลงกว่าเดิมจะถูกแรเงาเป็นสีแดง [2]

หากคุณอัพโหลดภารกิจโดยไม่มีการแก้ไขเกรด ข้อมูลจะถูกซ่อนไว้จากชุดข้อมูลอัพโหลดดังกล่าว [3]

คลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save Changes) [4]

ดูสมุดบันทึกเกรดที่อัพเดต

ดูสมุดบันทึกเกรดที่อัพเดต

ดูข้อมูลอัพเดตในสมุดบันทึกเกรด