จะนำเข้าเกรดในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่ออัพโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกเกรด คุณสามารถอัพเดตข้อมูลสำหรับภารกิจในปัจจุบัน หรือใช้ไฟล์ CSV เพื่อจัดทำภารกิจใหม่ในสมุดบันทึกเกรด ภารกิจใหม่จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติในบทเรียนของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าจะบันทึกไฟล์ในฟอร์แมต CSV อย่างไร กรุณาตรวจสอบเอกสารกำกับสำหรับโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อจัดทำรายการแก้ไขสำหรับสมุดบันทึกเกรดของคุณ (เช่น Excel)

หากคุณจัดทำคอลัมน์สำหรับภารกิจใหม่ Canvas จะถามคุณว่าจะนำเข้าภารกิจอย่างไร อัพโหลดภารกิจใหม่พร้อมค่าปรับตั้งต่อไปนี้

 • กลุ่มภารกิจ: ภารกิจ
 • ประเภทการจัดส่ง: ไม่มีผลงานจัดส่ง
 • วันครบกำหนดสำหรับ: ทุกคน

 หมายเหตุ:

 • ไฟล์ CSV สมุดบันทึกเกรดจะดาวน์โหลดภารกิจที่สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์เป็นแบบหน่วยกิตครบหรือไม่มีหน่วยกิต (เช่น ภารกิจแบบ 10 คะแนนจะระบุเป็น 10 หรือ 0) คะแนนที่มีหน่วยกิตครบหรือมีบางเพียงบางส่วนจะอัพโหลดเป็นภารกิจที่สมบูรณ์ คะแนนที่เป็นศูนย์จะอัพโหลดเป็นภารกิจที่ไม่สมบูรณ์
 • ข้อมูลอัพเดตไฟล์ CSV สามารถจัดทำภารกิจและอัพเดตเกรดได้ แต่ไม่สามารถอัพเดตส่วนอื่น ๆ ของสมุดบันทึกเกรด เช่น สถานะภารกิจ ความเห็นหรือนโยบายการแจ้งเกรด
 • เกรดแบบตัวอักษรและภารกิจที่ใช้คะแนน GPA ไม่รองรับรายการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรูปแบบการให้เกรดสำหรับภารกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ที่ไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวจะรวมอยู่ในชุดข้อมูลอัพโหลดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คอลัมน์แบบอ่านอย่างเดียวจะถูกละเว้นอัตโนมัติในข้อมูลอัพโหลด
 • เมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะไม่สามารถจัดทำภารกิจใหม่ได้ ในปัจจุบันจะต้องจัดทำภารกิจใหม่ในอินเทอร์เฟซของ Canvas นอกจากนี้ไฟล์ CSV จะถูกยืนยันกับวันที่สรุประยะเวลาการให้เกรด เกรดจะไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว
 • ข้อมูลอัพเดตจะไม่พิจารณาชื่อภารกิจที่มีข้อความ คะแนนปัจจุบัน (Current Score) คะแนนปัจจุบัน (Current Points) คะแนนสรุป (Final Score) คะแนนสรุป (Final Points) หรือ เกรดสรุป (Final Grade)
 • อัพโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึกเกรดโดยมีชื่อผู้เรียนหรือภารกิจที่มีอักขระพิเศษได้โดยไฟล์จะต้องบันทึกเป็น UTF-8 CSV
 • ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะละเว้นชื่อคอลัมน์ที่สงวนไว้ และคอลัมน์กำหนดเองที่ซ่อนและลบไว้ ชื่อคอลัมน์ที่สงวนไว้ประกอบไปด้วย ผู้เรียน, ID, ID ผู้ใช้ SIS, ID ล็อกอิน ISI, กลุ่มย่อย, ID การผสานรวม และบัญชีราก
 • การแก้ไขเกรดสำหรับผลงานจัดส่งแบบทดสอบแบบคลาสสิคอาจแสดงเป็นจุดแทรกใน SpeedGrader

จัดทำไฟล์ CSV

สำหรับไฟล์ใหม่ ให้บันทึกไฟล์เป็น Grades-Course_Name.csv

คอลัมน์และลำดับที่กำหนด

 • ชื่อผู้เรียน
 • รหัสผู้เรียน
 • ID ผู้ใช้ SIS (เฉพาะหากคุณใช้ SIS)
 • ID ล็อกอิน SIS (เฉพาะหากคุณใช้ SIS)
 • หัวข้อ
 • ภารกิจ (อาจเป็นของภารกิจในปัจจุบันหรือภารกิจใหม่; เก็บ ID ไว้สำหรับภารกิจในปัจจุบัน)

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการจัดทำสไฟล์ CSV ใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลด CSVได้จาก Canvas ทำการแก้ไขและอัพโหลดไฟลเดียวกันนี้อีกครั้ง และการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำขึ้นจะปรากฏขึ้นใน Canvas หลังจากที่อัพโหลไฟล์ CSV ใหม่อีกครั้ง

เปิดสมุดบันทึกเกรด

เปิดสมุดบันทึกเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

อัพโหลดคะแนน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import)

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ หรือ เรียกดู (แล้วแต่เบราเซอร์ที่ใช้)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาไฟล์ CSV [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด [2]

อัพโหลดข้อมูล

อัพโหลดข้อมูล

คลิกที่ปุ่ม อัพโหลดข้อมูล

อัพโหลดข้อมูลใหม่

หากคุณเพิ่มคอลัมน์ใหม่ไปยังไฟล์ CSV แล้วอัพโหลดไฟล์ดังกล่าว Canvas จะถามคุณว่าต้องการทำอะไรกับคอลัมน์ใหม่ จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก ภารกิจใหม่ [1] จากนั้นกำหนดจำนวนคะแนนที่เป็นไปได้ [2] คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ [3]

หมายเหตุ:

 • เมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ CSV จะไม่สามารถจัดทำภารกิจใหม่ได้
 • ภารกิจใหม่ที่จัดทำผ่านการอัพโหลดไฟล์ CSV จะถูกเผยแพร่อัตโนมัติและเป็นไปตามนโยบายการโพสต์บทเรียน

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมุดบันทึกเกรดของคุณ [1] การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกรดลดลงกว่าเดิมจะถูกแรเงาเป็นสีแดง [2]

หากคุณอัพโหลดภารกิจโดยไม่มีการแก้ไขเกรด ข้อมูลจะถูกซ่อนไว้จากชุดข้อมูลอัพโหลดดังกล่าว [3]

คลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save Changes) [4]

ดูสมุดบันทึกเกรดที่อัพเดต

ดูสมุดบันทึกเกรดที่อัพเดต

ดูข้อมูลอัพเดตในสมุดบันทึกเกรด