ฉันจะตอบกลับไปยังข้อความในกล่องจดหมายในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Canvas ทำให้การตอบกลับข้อความจากผู้ใช้รายอื่นในกล่องจดหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย

หากรายชื่อผู้รับของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 ราย ข้อความของคุณจะถูกส่งเป็นข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้แต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ส่ง คุณจะถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้รับทั้งหมดด้วย

หากคุณต้องการตอบกลับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง คุณสามารถตอบกลับโดยใช้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง (Submission Comments) ในกล่องจดหมายของคุณ หรือจากภารกิจหรือแบบทดสอบของคุณโดยตรง

เปิดกล่องจดหมาย

เปิดกล่องจดหมาย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox)

เลือกการพูดคุย

คลิกการพูดคุยที่คุณต้องการตอบกลับ [1] คลิกที่ไอคอนตอบกลับ จากหัวเรื่องข้อความ หรือเบื่อนเมาส์ไปที่หมายเหตุกำกับเวลาแล้วคลิกที่ไอคอนตอบกลับภายในข้อความ [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอนตอบกลับในแถบเครื่องมือ [3]

หมายเหตุ: หากมีผู้รับมากกว่าหนึ่งราย คุณสามารถตอบกลับการพูดคุยถึงทุกคนได้ และทุกคนจะเห็นข้อความตอบกลับของคุณ

ตอบกลับข้อความ

ตอบกลับข้อความ

พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณในฟิลด์ข้อความ [1] คุณสามารถแนบไฟล์หรือสื่อมีเดียได้ [2] เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send) [3]

ดูข้อความที่ส่ง

ข้อความของคุณจะปรากฏในข้อความตัวอย่างของการพูดคุย [1] และที่ด้านบนสุดของแต่ละชุดข้อความ [2]