ฉันจะเพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินบทเรียนได้อย่างไร

กิจกรรม Canvas เป็นกิจกรรม Canvas แบบไม่มีเกรด กิจกรรมที่คุณจัดทำในปฏิทิน (Calendar) จะไม่ปรากฏในเพจ ภารกิจ (Assignments) หรือในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แต่จะปรากฏในเพจหลักสูตร (Syllabus) และปฏิทินของผู้เรียน คุณสามารถจัดทำกิจกรรมที่มีวันครบกำหนดรวมถึงกิจกรรมแบบใช้เวลาทั้งวัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำกิจกรรมของบทเรียนที่มีลิงค์ไปยังรายการอ่านที่คุณต้องการให้ผู้เรียนทำเพื่อเตรียมการพูดคุยในชั้นเรียนในปฏิทิน (Calendar) คุณจะไม่มีหน้าที่ให้เกรดผู้เรียนไม่ว่าพวกเขาอ่านเสร็จแล้วหรือไม่ แต่เป็นการจัดสรรกิจกรรมการอ่านในวันที่กำหนดเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้

หมายเหตุ: กิจกรรมที่มีลิงค์การประชุมในฟิลด์รายละเอียดหรือตำแหน่งจะแสดงปุ่ม เข้าร่วม (Joint) หรือ แผงข้อมูลมุมมองแสดงรายการ (List View Dashboard) ของผู้เรียน

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เพิ่มกิจกรรม

เลือกช่องทำเครื่องหมายของบทเรียนที่คุณจะจัดทำกิจกรรรม [1]

คลิกวันที่ใดก็ได้ในปฏิทินเพื่อเพิ่มกิจกรรม [2] หรือ คลิกลูกศรข้างชื่อเดือนเพื่อสืบค้นไปยังเดือนอื่น [4] และเลือกวันที่

หากคุณไม่ต้องการหาวันที่ด้วยตนเอง คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพิ่ม [4]

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

กรอกชื่อสำหรับกิจกรรม [1]

วันที่อาจมีกรอกไว้ให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีในการเพิ่มกิจกรรมของคุณ หากไม่เป็นเช่นนี้ ให้กรอกวันที่ในฟิลด์วันที่ [2]

เวลาตามปฏิทินอาจมีการกรอกไว้ให้กับคุณในฟิลด์จาก (From) [3] แก้ไขโดยใช้เมนูแสดงรายการหรือกรอกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมของคุณ จัดทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยปล่อยฟิลด์ จาก (From) ว่างไว้เพื่อให้กิจกรรมของคุณไม่มีเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

จากเมนูแสดงรายการ ความถี่ (Frequency) คุณสามารถตั้งค่ากิจกรรมในปฏิทินที่จัดขึ้นซ้ำ ๆ [4]

คุณสามารถระบุสถานที่ [5]

จากเมนูแสดงรายการ ปฏิทิน (Calendar) [6] ให้เลือกปฏิทินบทเรียน [7]

ส่งกิจกรรม

ส่งกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังกิจกรรมของคุณ โดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options) [1] คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อเพิ่มลิงค์รายละเอียดหรือแหล่งข้อมูล

หากคุณต้องการจัดทำกิจกรรมเป็นตัวกำกับตำแหน่งและเพิ่มรายละเอียดในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2] คุณสามารถแก้ไขกิจกรรมของคุณได้ทุกเวลา