จะใช้เพจดัชนีการพูดคุยได้อย่างไร

เพจดัชนีการพูดคุยนี้ช่วยให้คุณสามารถดูการพูดคุยทั้งหมดภายในบทเรียน ในฐานะผู้สอน คุณสามารถเพิ่มการพูดคุยและแก้ไขค่าปรับตั้งการพูดคุยได้ หากคุณเปิดใช้งานการปรับรูปแบบการพูดคุยไว้ในบทเรียนของคุณ ส่วนการพูดคุยของคุณจะแสดงขึ้นในอินเทอร์เฟซการปรับรูปแบบการพูดคุย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดคุย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

ดูเพจดัชนีการพูดคุย

เพจดัชนีการพูดคุยจัดไว้ให้พร้อมค่าปรับใช้แบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยกลุ่มการพูดคุย [2] การพูดคุยแต่ละส่วนจะถูกซ้อนไว้ภายในกลุ่มการพูดคุยแต่ละส่วน [3]

ดูค่าปรับตั้งกลางสำหรับการพูดคุย

ดูค่าปรับตั้งกลางสำหรับการพูดคุย

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมทั้งเมนูแสดงรายการสำหรับคัดกรองการพูดคุยทั้งหมดหรือที่ยังไม่ได้อ่าน [1] และฟิลด์ค้นหาสำหรับค้นหาส่วนการพูดคุยจากชื่อหรือผู้จัดทำส่วนการพูดคุย [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มการพูดคุยใหม่ [3] และแก้ไขค่าปรับตั้งการพูดคุย [4] ได้

ดูกลุ่มการพูดคุย

สามารถขยายกลุ่มการพูดคุยและย่อขนาดได้โดยคลิกที่ลูกศรติดกับชื่อ

การพูดคุยจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่

1. การพูดคุย ในบทเรียนจะมีการพูดคุยอยู่ด้วย การพูดคุยอาจเปิดไว้แบบไม่มีจำกัดเวลา หรือสามารถระบุช่วงเวลา (จาก วันที่ใช้ได้จาก/ถึง) การพูดคุยที่มีการตอบกลับจะถูกจัดเรียงจากกิจกรรมล่าสุดก่อน การพูดคุยที่ไม่มีการตอบกลับจะจัดเรียงจากวันที่จัดทำ ผู้เรียนจะเห็นหัวเรื่องสำหรับกลุ่มย่อยนี้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้  

2. การพูดคุยที่ปักหมุดไว้ นี่เป็นการพูดคุยที่คุณต้องการให้ผู้เรียนเห็นด้านบนของเพจ การพูดคุยที่ปักหมุดไว้สามารถจัดเรียงในลำดับใดก็ได้ ผู้เรียนจะเห็นหัวเรื่องสำหรับกลุ่มย่อยนี้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้    

3. ปิดสำหรับแสดงความเห็น การพูดคุยเหล่านี้ถูกปิดการแสดงความเห็นไว้ด้วยตัวเอง หรือการพูดคุยเกินกำหนดวันที่ใช้ได้จาก/ถึงแล้ว นี่เป็นการพูดคุยที่นำเสนอแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น การพูดคุยที่ปิดรับความเห็นยังมีการจัดเรียงจากกิจกรรมล่าสุดด้วย ผู้เรียนจะเห็นหัวเรื่องกลุ่มย่อยนี้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีการพูดคุยภายในกลุ่มย่อยนี้

ดูในการพูดคุยแยกเฉพาะ

การพูดคุยแต่ละส่วนจะแสดงให้ทราบว่าเป็นการพูดคุยแบบให้เกรดหรือไม่ [1] รวมทั้งชื่อการพูดคุย [2] วันที่โพสต์การตอบกลับการพูดคุยล่าสุด [3] จำนวนโพสต์ที่ไม่ได้อ่าน/ที่มีทั้งหมดในการพูดคุย [4] สถานะการพูดคุย (เผยแพร่หรือเลิกเผยแพร่) [5] และสถานะการสมัครเข้าร่วมการพูดคุยของคุณ [6] คุณยังสามารถดูวันที่พร้อมใช้งานสำหรับการพูดคุยแบบให้เกรดและไม่ให้เกรดได้เช่นกัน [7]

ไอคอนสถานะไม่ได้อ่านติดกับการพูดคุยใช้ระบุการพูดคุยที่ยังไม่ได้อ่าน [8] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่ากลุ่มย่อยใดที่จัดสรรไว้สำหรับการพูดคุย [9] จำนวนโพสต์ที่ไม่ได้อ่าน/ที่มีทั้งหมดจะไม่รวมอยู่ในการพูดคุยของกลุ่มและการพูดคุยที่ไม่มีการตอบกลับการพูดคุย [10] ไอคอนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง [11] จะแสดงให้ทราบว่าการพูดคุยแบบให้เกรดถูกจัดสรรไว้สำหรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดต่างกันไปสำหรับการพูดคุย และกำหนดวันครบกำหนดตามกลุ่มย่อยของบทเรียน การพูดคุยที่มีวันครบกำหนดต่าง ๆ กันไปจะแสดงวันครบกำหนดล่าสุดไว้

หมายเหตุ:

  • ส่วนการพูดคุยไม่จำเป็นต้องระบุวันครบกำหนดเสมอไป
  • การพูดคุยแบบให้เกรดที่มีการตอบกลับการพูดคุยจะไม่สามารถเลิกเผยแพร่ได้ สังเกตได้จากไอคอนเผยแพร่ที่สว่าง

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

การพูดคุยยังอาจครอบคลุมวันที่พร้อมใช้งาน วันที่พร้อมใช้งานอาจส่งผลให้มีการเผยแพร่การพูดคุยเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

จัดการการพูดคุยแยกเฉพาะ

จัดการการพูดคุยแยกเฉพาะโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1]

จากเมนูแสดงรายการตัวเลือก คุณสามารถปิดการพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็น [2] ปักหมุดหรือเลิกปักหมุดการพูดคุย [3] เปิด SpeedGrader [4],  ทำสำเนาการพูดคุย [5] ส่งการพูดคุยไปยังผู้สอนอื่น [6] คัดลอกการพูดคุยไปยังบทเรียนอื่น [7] เพิ่มการพูดคุยไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPath) [8] หรือ ลบการพูดคุย [9]

หมายเหตุ: ตัวเลือก เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ไว้สำหรับบทเรียนของคุณ

ดูการพูดคุย

ดูรายละเอียดการพูดคุยและการตอบกลับ,โดยคลิกที่ชื่อส่วนการพูดคุย

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หากคุณใช้ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถบอกได้ว่ารายการใดที่ถูกกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนของคุณเป็น เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือรายการเนื้อหาแบบมีเงื่อนไข

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีการพูดคุยในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น