ฉันจะดูเนื้อหาและกิจกรรมของผู้เรียนภายในกลุ่มในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มได้โดยดูที่แต่ละกลุ่มผู้ใช้ คุณสามารถดูกิจกรรมของผู้เรียนภายในกลุ่มและดูเนื้อหาที่จัดทำโดยกลุ่มได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานกลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดทำความร่วมมือของกลุ่มและเพิ่มเนื้อหาเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ ได้หากจำเป็น

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เปิดชุดกลุ่ม

คลิกชื่อของชุดกลุ่ม

ดูหน้าหลักของกลุ่ม

ถัดจากชื่อกลุ่ม คลิกที่เมนู ตัวเลือก (Options) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ เยี่ยมชมหน้าหลักของกลุ่ม (Visit Group Homepage) [2]

ดูหน้าหลักของกลุ่ม

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถดูกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดภายในกลุ่มได้โดยคลิกที่ลิงค์ใดก็ได้ในเมนูการสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation Menu) [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมในส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ในกลุ่ม เช่น การจัดทำความร่วมมือสำหรับกลุ่มหรือการดูการพูดคุยของกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำความร่วมมือและการพูดคุยของกลุ่มจากบทเรียนได้ สมาชิกกลุ่มยังสามารถจัดทำเนื้อหาของตนเองสำหรับกลุ่มได้

ขณะดูกลุ่มผู้เรียน คุณสามารถสลับและดูกลุ่มทั้งหมดภายในชุดกลุ่มได้อย่างง่ายดายโดยการคลิกที่ลิงค์ สลับกลุ่ม (Switch Group) [2] นอกจากนี้ ผู้สอนและผู้นำกลุ่มผู้เรียนยังสามารถดูลิงค์ แก้ไขกลุ่ม (Edit Group) [3] ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขชื่อกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

กลับไปที่หน้าหลักของบทเรียนโดยดูลิงค์ตัวบอกตำแหน่งและคลิกที่ชื่อบทเรียน [4]

หมายเหตุ: ขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation Menu) โดยคลิกที่ไอคอนเมนู [5] ขระเลือกขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation) ค่าปรับแต่งของคุณจะถูกปรับใช้กับทุกกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิก