ไฟล์ประเภทใดบ้างที่สามารถแสดงตัวอย่างได้ใน Canvas

Canvas รองรับเอกสารหลากหลายประเภทที่สามารถแปลงได้ใน Canvas หากไฟล์ที่ส่งเป็นภารกิจและเป็นไฟล์ที่รองรับ Canvas DocViewer ไฟล์จะถูกเรนเดอร์โดย DocViewer ใน SpeedGrader หากไฟล์ที่ส่งไม่ใช่ภารกิจหรือไฟล์ที่รองรับ DocViewer ไฟล์จะแสดงผลโดย Google Previewer หากไฟล์ที่คุณอัพโหลดไม่ปรากฏขึ้นในการแสดงตัวอย่าง ให้ลองอัพโหลดเป็นไฟล์ประเภทอื่น

Canvas รองรับการแสดงตัวอย่างเอกสารที่มีขนาดสูงสุด 100 MB และ 999 หน้า

หมายเหตุ:

  • SpeedGrader อาจใช้เวลาถึงสิบนาทีหลังส่งภารกิจในการแสดงเอกสารที่รองรับ DocViewer
  • จะต้องดาวน์โหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 30 MB เพื่อเปิดดู

ไฟล์แสดงตัวอย่างเอกสาร

ประเภทไฟล์ต่อไปนี้รองรับสำหรับ Canvas DocViewer:

.doc .ods
.sxc
.docx .odt
.sxi
.key .pages .sxw
.numbers .pdf .txt
.odf
.ppt
.xlsx
.odg
.pptx
.xls
.odp
.rtf

หมายเหตุ:

  • HTML ที่อยู่ภายในไฟล์ข้อความ (.txt) ไม่สามารถดูตัวอย่างหรือใส่หมายเหตุกำกับใน DocViewer และต้องดาวน์โหลดเพื่อดูเนื้อหา
  • ข้อมูลเสียงและวิดีโอที่อยู่ภายในไฟล์ Powerpoint (.ppt / .pptx) ไม่สามารถแสดงตัวอย่างใน DocViewer และต้องดาวน์โหลดเพื่อดูเนื้อหา
  • ในแอพ Canvas Teacher และ Canvas Student จะไม่สามารถดูไฟล์ OpenDocument (.ods / .odt) ใน DocViewer ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้มีแอพจากภายนอกติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถใช้แอพนั้นเพื่อเปิดดูฟอร์แมตของ OpenDocument

แบบอักษรการแสดงตัวอย่างเอกสาร

แบบอักษรต่อไปนี้รองรับสำหรับ Canvas DocViewer:

AR PL UMing
Light (CN, HK, TW, TWE)
DejaVu Sans
Extra Light
Book
ตัวหนา
Oblique
Bold Oblique
Condensed
IPA Mincho
Regular
AR PL UKai
Book (CN, HK, TW, TWE)
DejaVu Sans Condensed
Book
ตัวหนา
Oblique
Bold Oblique
Condensed
Condensed Bold
Condensed Oblique
Condensed Bold Oblique
Times New Roman
Regular
ตัวเอียง
ตัวหนา
ตัวหนาและเอียง
Arial
Regular
ตัวหนา
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
Georgia
Regular
ตัวเอียง
ตัวหนา
ตัวหนาและเอียง
Verdana
Regular
ตัวเอียง
ตัวหนา
ตัวหนาและเอียง
Arial Narrow
Regular
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
IPAP Mincho
Regular
Un Batang
Regular
ตัวหนา

Arial Unicode
Regular
ตัวหนา
IPA Gothic
Regular
Un Dinaru
Regular
ตัวหนา
บาง
Calibri
Regular
ตัวหนา
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
IPAP Gothic
Regular
Un Dotum
Regular
ตัวหนา
DejaVu Serif
Book
ตัวหนา
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
Meiryo
Regular
Un Graphic
Regular
ตัวหนา
Dotum
Regular
M Hei PRC
Regular
Un Gungseo
Regular

Cambria
Regular
ตัวหนา
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
M Hei HK Medium
Regular
Un Pilgi
Regular
ตัวหนา

Cambria Math
Regular
MingLiu
    Regular

Wingdings 1
Regular

Comic Sans
Regular
ตัวหนา
Monotype Sorts
Regular
Wingdings 2
Regular

Courier New
Regular
ตัวเอียง
ตัวหนา
ตัวหนาและเอียง
Palace Script MT
Regular
Wingdings 3
Regular

DejaVu Serif Condensed
Book
ตัวหนา
ตัวเอียง
ตัวหนาและเอียง
Condensed
Condensed Bold
Condensed Italic
Condensed Bold Italic
SimSun
   Regular

DejaVu Sans Mono
Book
Oblique
ตัวหนา
Bold Oblique

Symbol
Regular


ไฟล์แสดงตัวอย่างภาพ

ไฟล์ภาพต่อไปนี้รองรับ Canvas DocViewer::

.bmp .png
.tiff
.jpeg .svg
.jpg
.tif

หมายเหตุ: การแสดงตัวอย่างไฟล์ TIF และ TIFF ไม่รองรับอัตโนมัติสำหรับเบราเซอร์ส่วนใหญ่ และอาจไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ใน Canvas