จะจัดทำรหัสเข้าคู่สำหรับผู้สังเกตการณ์ในฐานะที่ฉันเป็นผู้สอนได้อย่างไร

หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตถูกต้องจากผู้ดูแลระบบของคุณ คุณอาจสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่ที่ผู้สังเกตการณ์สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงกับผู้เรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเข้าคู่ได้จากหัวข้อ เอกสารข้อมูลรหัสเข้าคู่ - คำถามที่พบบ่อย

ผู้สังเกตการณ์สามารถกรอกรหัสเข้าคู่นี้ในแท็บการสังเกตการณ์ค่าปรับตั้งสำหรับผุ้ใช้ ผู้สังเกตการณ์ที่เชื่อมโยงไว้จะสามารถดูและเข้าร่วมในส่วนประกอบบางส่วนของบทเรียนของผู้เรียนใน Canvas

คุณอาจสามารถเชื่อมโยงผู้เรียนกับผู้สังเกตการณ์จากเพจ บุคคล ตามสิทธิ์อนุญาตที่มี การเชื่อมโยงจากเพจ บุคคล ช่วยให้ผู้สังเกตการณ์สามารถดูข้อมูลจากบทเรียนที่ตนเองเชื่อมโยงอยู่ด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ: รหัสเข้าคู่สามารถจัดทำได้จาก Canvas ทางเว็บเท่านั้น รหัสเข้าคู่ไม่สามารถจัดทำได้จากแอพสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Canvas

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เปิดรายละเอียดผู้ใช้

คลิกที่ไอคอนตัวเลือกสำหรับผู้เรียน [1] จากนั้นเลือกลิงค์ รายละเอียดผู้ใช้ [2]

เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

คลิกที่ลิงค์ เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นลิงค์ เข้าคู่กับผู้สังเกตการณ์ แสดงว่าสิทธิ์อนุญาตในการจัดทำรหัสเข้าคู่ไม่ได้เปิดใช้งานไว้สำหรับบทบาทของคุณ หรือส่วนการลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่ได้เปิดใช้งานไว้สำหรับบทเรียนของคุณ

คัดลอกรหัสเข้าคู่

คัดลอกรหัสเข้าคู่

ยืนยันชื่อของผู้เรียน [1]

คัดลอกรหัสเข้าคู่ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขหกตัว [2] คุณจะต้องแชร์รหัสนี้กับผู้สังเกตการณ์เพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้เรียน รหัสเข้าคู่จะหมดอายุหลังผ่านไปเจ็ดวันหรือเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก

ปิดหน้าต่างนี้โดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง [3]

หมายเหตุ: รหัสเข้าคู่ต้องตรงตามตัวพิมพ์

ส่งออกรหัสเข้าคู่

ส่งออกรหัสเข้าคู่

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรหัสเข้าคู่ใหม่สำหรับผู้เรียนทั้งหมดในบทเรียนของคุณ คลิกที่ไอคอน ตัวเลือก [1] จากนั้นเลือกลิงค์ ส่งออกรหัสเข้าคู่ [2] Canvas จะส่งออกไฟล์ CSV พร้อมรหัสเข้าคู่หนึ่งชุดสำหรับผู้เรียนแต่ละรายในบทเรียนของคุณ

ดูรหัสเข้าคู่

ดูรหัสเข้าคู่

ระบุตำแหน่งและเปิดไฟล์ CSV รหัสเข้าคู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ CSV จะแสดงชื่อและนามสกุลของผู้เรียนแต่ละราย SIS ID ของผู้เรียน รหัสเข้าคู่ของผู้เรียน และวันที่และเวลาที่รหัสเข้าคู่จะหมดอายุ