จะใช้ภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในบทเรียนได้อย่างไร

ภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่งในภารกิจของผู้เรียนรายอื่น ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป้นเครื่องมือเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทเรียนและเรียนรู้จากกันและกันได้ ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสามารถกำหนดค่าเพื่อแสดงชื่อผู้เรียนหรือไม่แสดงตัวบุคคล

หมายเหตุ: ผู้เรียนจะสามารถดูภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้หลังจากจัดส่งงานไปยังภารกิจแล้ว

ดูภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณหรือ TA จัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณจะสามารถกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวเองหรือให้ Canvas กำหนดอัตโนมัติ [1] ภารกิจของกลุ่มยังสามารถกำหนดไว้สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

เมื่อมีการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไว้ ผู้เรียนจะสามารถดูการแจ้งข้อมูลในแถบรายการด้านข้างแสดงแผงข้อมูลสิ่งที่ต้องทำหรือสตรีมกิจกรรม [2] ผู้เรียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลเช่นกัน

หากภารกิจไม่ใช่แบบเอกสารหรือแบบไม่มีผลงานจัดส่ง ผู้เรียนจะสามารถดูข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในแถบรายการด้านข้างของเพจรายละเอียดภารกิจด้วย

ดูความคิดเห็นสำหรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

นำเสนอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนจะต้องแสดงความเห็นสำหรับภารกิจและระบุแง่คิดไว้ในเพจรายละเอียดผลงานจัดส่ง [1]

ผู้เรียนจะไม่สามารถดูความเห็นที่จัดส่งไว้ก่อนหน้าโดยผู้แสดงความเห็นรายอื่น รวมทั้งความเห็นจาก TA หรือผู้สอนรายอื่น

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจ หากภารกิจมีเกณฑ์การให้คะแนน [2] ผู้เรียนจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ให้คะแนนเพื่อสิ้นสุดการแสดงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คุณสามารถเลือกแจ้งผู้เรียนให้แสดงความเห็นในแถบรายการความเห็นด้านข้างเช่นกัน คะแนนสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะถูกใช้สำหรับความเห็นสำหรับการประเมินเท่านั้น คุณจะต้องแสดงความเห็นสำหรับภารกิจและกำหนดเกรดสรุป

ดูเกรดสำหรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เรียนจะไม่ได้รับเกรดสำหรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการกำหนดคะแนนพิเศษสำหรับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดทำภารกิจแบบไม่มีผลงานจัดส่งในสมุดบันทึกเกรด และกำหนดคะแนนด้วยตัวเอง เพจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Peer Review) สำหรับภารกิจจะแสดงชื่อของผู้เรียนที่ทำการแสดงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว

ดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

ดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

ในการจัดทำการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ตัวเลือกไม่เปิดเผยตัวช่วยให้คุณสามารถซ่อนชื่อผู้แสดงความเห็นของผู้เรียนจากผู้เรียนในผลงานจัดส่ง ผู้แสดงความเห็นจะไม่เห็นชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะมีการแสดงความเห็นสำหรับผลงาน และผู้เรียนที่จัดส่งภารกิจจะไม่สามารถดูชื่อที่เชื่อมโยงกับความเห็นใด ๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

  • การแจ้งข้อมูลทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นแบบไม่เปิดเผยตัว ผู้แสดงความเห็นของผู้เรียนจะไม่สามารถดูชื่อของบุคคลที่ตนเองกำลังแสดงความเห็นได้
  • หลังจากมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว ค่าปรับตั้งในการเปิดดูจะไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยปกติจะไม่สามารถกำหนดเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวในภายหลังได้ ยกเว้นมีการลบความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือมีการจัดสรรใหม่
  • Canvas DocViewer ไม่รองรับความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัว ดังนั้นจะไม่สามารถใช้สำหรับความคิดเห็นที่มีหมายเหตุกำกับสำหรับภารกิจที่มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว
  • หากเปิดใช้งานความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัวไว้ คุณและ TA ของคุณยังสามารถดูชื่อผู้แสดงความเห็นสำหรับผู้เรียนใน SpeedGrader และในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม หากเปิดการให้เกรดไว้ใน SpeedGrader ชื่อของผู้เรียนทั้งสองจะถูกซ่อนไว้ใน SpeedGrader แต่ไม่ใช่ในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน