ฉันจะจำกัดไฟล์และโฟลเดอร์สำหรับผู้เรียนใน Canvas ได้อย่างไร

ผู้ใช้สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตสำหรับไฟล์ รวมถึงค่าปรับตั้งสถานะของไฟล์ (เผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่) จำกัดการสืบค้นไฟล์สำหรับผู้เรียนที่มีลิงค์หรือกำหนดวันที่พร้อมใช้งานสำหรับไฟล์

เมื่อมีการตั้งค่า เฉพาะผู้เรียนที่มีลิงค์เท่านั้น (Only available to students with link) ไฟล์จะสามารถดูได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับลิงค์ไปยังไฟล์ดังกล่าว ตัวเลือกนี้จะซ่อนไฟล์จากผู้เรียนในไฟล์บทเรียน (Course Files) เท่านั้น ฟังก์ชั่นนี้ใช้ไม่ได้นอกคุณสมบัติ ไฟล์ (Files) ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ที่มีการจำกัดการแสดงผลสำหรับผู้เรียนถูกเพิ่มไปยังหน่วยการเรียนหรือภารกิจ ผู้เรียนจะสามารถเปิดดูไฟล์ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บทเรียนที่เปิดใช้งานค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูล ไฟล์ (Fiels) จะยังได้รับการแจ้งข้อมูลเมื่อมีการเพิ่มไฟล์ในบทเรียนหากเลือก เฉพาะผู้เรียนที่มีลิงค์เท่านั้น (Only available to students with link) ไว้ 

เมื่อตั้งค่าการจำกัดวันที่พร้อมใช้งานของผู้เรียน ผู้เรียนจะไม่สามารถดูไฟล์ในไฟล์บทเรียน (Course Files) นอกวันที่ที่หวงห้ามได้ หากไฟล์ถูกเชื่อมโยงในพื้นที่อื่นของ Canvas (เช่น หน่วยการเรียนหรือภารกิจ) ผู้เรียนจะสามารถดูชื่อไฟล์ได้แต่ถ้าคลิกเลือกไฟล์ พวกเขาจะเห็นข้อความระบุว่าไฟล์ถูกล็อคและไม่สามารถดูได้จนกว่าจะถึงวันที่กำหนด ผู้ใช้บทเรียนที่เปิดใช้งานค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูล ไฟล์ (Files) จะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลเมื่อมีการเพิ่มไฟล์ในบทเรียนหากเลือกจำกัดวันที่พร้อมใช้งานของผู้เรียนไว้ 

หมายเหตุ: คุณสามารถจำกัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ในการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับไฟล์หรือการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับโฟลเดอร์

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ไฟล์ (Files)

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บทเรียนจะมองเห็นได้และผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ [1] ผู้สอนและ TA สามารถจำกัดไฟล์และโฟลเดอร์ [2] ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาจะใช้งานได้เฉพาะผู้สอนและ TA ในบทเรียนเท่านั้นตราบใดที่ไม่ได้วางไฟล์ไว้ในพื้นที่เนื้อหานอก ไฟล์ (Files) (เช่น หน่วยการเรียน ภารกิจ)

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตโดยคลิกที่ไอคอนเผยแพร่ หรือ ไม่ได้เผยแพร่ ของไฟล์ [3]

กำหนดเวลาพร้อมใช้งานของผู้เรียน

กำหนดเวลาพร้อมใช้งานของผู้เรียน

กำหนดเวลาพร้อมใช้งานของผู้เรียน จะแสดงกรอบเวลาในการเปิดดูไฟล์สำหรับผู้เรียน  หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ในไฟล์บทเรียนรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ของ Canvas ที่มีการเพิ่มไฟล์ดังกล่าว หากผู้เรียนพยายามสืบค้นไฟล์นอกเหนือจากวันที่พร้อมใช้งาน ไฟล์จะถูกล็อคไว้

ตั้งค่าวันที่พร้อมใช้งานของผู้เรียนโดยกรอกวันที่เริ่มต้นเพื่อให้ไฟล์พร้อมใช้งานในฟิลด์ พร้อมใช้งานตั้งแต่ (Available From) [1] กรอกวันที่ที่ผู้เรียนไม่สามารถดูไฟล์ได้อีกต่อไปในฟิลด์ พร้อมใช้งานจนถึง (Available Until) หากต้องการ [2] คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อกรอกวันที่หรือเลือกกรอกวันที่ด้วยตนเอง

เมื่อมีการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ค่าปรับตั้งสำหรับ พร้อมใช้งานตั้งแต่ (Available From) และ พร้อมใช้งานจนถึง (Available Until) จะถูกกำหนดให้ยอมรับเฉพาะข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดไว้โดยเจาะจงเท่านั้น คุณสามารถกำหนดวันที่พร้อมใช้งานได้โดยใช้ข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • dd/mm/yyyy 00:00 (24hr) เช่น 27/02/2013 23:59
  • dd/mm/yyyy 00:00am/pm เช่น 27/02/2013 11:59pm
  • Mon Da 00:00am/pm เช่น กุมภาพันธ์ 27 11:59น.
  • Mon Da 00:00 (24hr) เช่น กุมภาพันธ์ 27 23:59

 

หมายเหตุ: ฟิลด์เวลาเป็นตัวเลือกเสริมและจะปรับค่าเริ่มต้นเป็น 12am หากไม่ได้เลือกไว้

อัพเดตไฟล์

อัพเดตไฟล์

คลิกที่ปุ่ม อัพเดต (Update)

ดูไฟล์

ดูไฟล์

ดูสถานะหวงห้ามสำหรับไฟล์ เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนเพื่อดูรายละเอียด