ฉันจะบันทึกสื่อโดยการใช้ Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อบันทึกวิดีโอและสื่อเสียง คุณสามารถบันทึกสื่อเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ แต่ขอแนะนำให้บันทึกสื่อให้สั้นเข้าไว้ หากสื่อของคุณยาวเกิน 15 นาที คุณอาจต้องพิจารณาบันทึกและอัพโหลดโดยใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก การบันทึกสื่อที่ยาวขึ้นต้องใช้เวลาในการแสดงผลมากขึ้นและอาจถูกขัดจังหวะหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) แบบทดสอบ (Quizzes) และหลักสูตร (Syllabus)

หมายเหตุ: 

  • เบราเซอร์ Safari ไม่รองรับการบันทึกมีเดีย โปรดใช้ Chrome หรือ Firefox เพื่อบันทึกสื่อจาก Rich Content Editor
  • สื่อที่บันทึกใน Rich Content Editor จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์สื่อที่อัพโหลด (Uploaded Media) ในไฟล์บทเรียน (Course Files) หรือไฟล์กลุ่ม (Group Files) ของคุณ
  • ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์สื่อที่บันทึกไว้และเพิ่มไปยัง Rich Content Editor จะจัดแสดงสำหรับผู้เรียนภายในประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร ทั้งนี้หากค่าปรั้งตั้งข้อจำกัดสำหรับไฟล์ที่บันทึกไว้ถูกแก้ไขเป็นไม่เผยแพร่หรือไม่อยู่ในกรอบการแสดงผลของไฟล์ ผู้เรียนจะไม่สามารถดูไฟล์ดังกล่าวได้ ดูค่าปรับตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับไฟล์

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเครื่องมือ

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อ

อัพโหลดสื่อจากแถบเมนูโดยคลิกที่ไอคอนสื่อ [1] จากนั้นเลือกตัวเลือก อัพโหลด/บันทึกสื่อ (Upload/Record Media) [2]

ดูไอคอนสื่อ (Media) โดยคุณอาจต้องคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [3]

หมายเหตุ: หากไอคอนสื่อไม่แสดงในแถบเครื่องมือ แสดงว่าการอัพโหลดสื่อถูกปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดสื่อโดยใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor แถบเมนูจะแสดงชื่อ Rich Content Editor และอาจแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่การสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์

อัพโหลดสื่อโดยการใช้แถบเมนู โดยคลิกที่เมนู แทรก (Insert) [1] เลือกตัวเลือก สื่อ (Media) [2] และเลือกตัวเลือก อัพโหลด/บันทึกสื่อ (Upload/Record Media) [3]

เปิดเครื่องมือบันทึกสื่อ

คลิกที่แท็บ บันทึก (Record)

เลือกตัวเลือกไมโครโฟนและเว็บแคม

เลือกตัวเลือกไมโครโฟนและเว็บแคม

เครื่องบันทึกสื่อจะเชื่อมต่อกับไมโครโฟนและเว็บแคมเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ของคุณ

แก้ไขค่าปรับตั้งไมโครโฟนโดยคลิกที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Mic) [1] แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น [2]

แก้ไขค่าปรับตั้งเว็บแคมโดยคลิกที่ปุ่ม เว็บแคม (Webcam) [3] ปิดการบันทึกวิดีโอโดยเลือกตัวเลือก ไม่มีวิดีโอ (No Video) [4]

บันทึกสื่อ

บันทึกสื่อ

คลิกที่ปุ่ม เริ่มการบันทึก (Start Recording)

สิ้นสุดการบันทึกสื่อ

เครื่องบันทึกสื่อแสดงความยาวของการบันทึกปัจจุบันของคุณ[1]

รีสตาร์ทการบันทึกของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มต้นใหม่ (Start Over) [2]

สิ้นสุดการบันทึกของคุณโดยคลิกที่ สิ้นสุด (Finish) [3]

แสดงตัวอย่างสื่อที่บันทึกไว้

แสดงตัวอย่างสื่อที่บันทึกไว้

แสดงตัวอย่างสื่อที่บันทึกของคุณในเครื่องบันทึกสื่อ [1]

ตั้งชื่อสื่อของคุณโดยพิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ ชื่อ (Title) [2]

ผนวกสื่อของคุณใน Rich Content Editor โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [3]

ดูสื่อที่ผนวกไว้

ดูสื่อที่ผนวกไว้

ดูไฟล์สื่อที่อัพโหลดไว้ของคุณใน Rich Content Editor

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ:

  • ภารกิจ การพูดคุย เพจ และเพจรายละเอียดแบบทดสอบจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)
  • เพจหลักสูตร (Syllabus) จะแสดงปุ่ม อัพเดตหลักสูตร (Update Syllabus)
  • การตอบกลับการพูดคุยจะแสดงปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor