ฉันจะผนวกสื่อจากภายนอกใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อผนวกวิดีโอและสื่อข้อมูลเสียงจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณปลอดภัยก่อนที่จะผนวกลงใน Canvas

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) แบบทดสอบ (Quizzes) และหลักสูตร (Syllabus)

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เปิดเครื่องมือการผนวกจากแถบเมนู

ผนวกสื่อจากแถบเมนูโดยคลิกที่ไอคอนผนวก [1]

ดูไอคอนการผนวกโดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2]

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

เปิดเครื่องมืออัพโหลดสื่อจากแถบเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถผนวกสื่อโดยใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor แถบเมนูจะแสดงชื่อ Rich Content Editor และอาจแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่การสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์

ผนวกสื่อโดยการใช้แถบเมนูโดยคลิกที่เมนู แทรก (Insert) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ผนวก (Embed) [2]

กรอกรหัสการผนวก

กรอกรหัสการผนวก

วางรหัสในฟิลด์ ผนวกรหัส (Embed Code) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2]

ผนวกมีเดีย

ผนวกมีเดีย

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

แสดงตัวอย่างสื่อที่ผนวก

แสดงตัวอย่างสื่อที่บันทึกไว้

แสดงตัวอย่างสื่อที่ผนวกใน Rich Content Editor

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ:

  • ภารกิจ การพูดคุย เพจ และเพจรายละเอียดแบบทดสอบจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)
  • เพจหลักสูตร (Syllabus) จะแสดงปุ่ม อัพเดตหลักสูตร (Update Syllabus)
  • การตอบกลับการพูดคุยจะแสดงปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor